Sun, 19 Jan 2020
Contact No: +91 9000305252

स्त्रिया कशा करतात हस्तमैथुन?

स्त्रिया कशा करतात हस्तमैथुन?
Jun 22, 2019

सोने, चांदी आणि रत्नांप्रमाणे कौमार्य मुलींसाठी एक अनमोल संपत्ती आहे. वयानुसार उत्तेजना येत असते पण विवाह झाला नसल्याने आपली अस्वस्थता घालवण्यास हस्तमैथुनाचा आधार घेतात. हस्तमैथुन जरी केले तरी कौमार्य पटल फाटू नये वाटतेच त्याप्रमाणे ते ढिलेही होऊ नये वाटते.

उत्तेजनेचा भर येणे ही तारुण्यातील एक सहज स्थिती मानली गेली पाहिजे. कौमार्य पटल घट्ट असते. आपण बोटे योनीमध्ये  खोलवर खुपसल्यावर पटल फाटण्याची भिती वाटते. काही जणीं हस्तमैथुन करण्याची उर्मी आली तरी ती दाबून ठेवतात कारण पटल फाटण्याची किंवा ढीली पडण्याची भिती वाटते.

आपल्या पटलास क्षती पोहचली तर पुढे पश्चात्तापकरण्याची पाळी येऊ शकते. हस्तमैथुन ताण घालवणारी आणि आनंद प्रदान करणारी क्रिया आहे. यात दुसऱ्या व्यक्तीचा आधार घेता येतो त्याप्रमाणे स्वतःच क्रिया करून आनंद मिळवू शकतो. तरीसुद्धा  मुख्य्ाते पटलास हानी पोहचण्याच्या भितीन अनेक कुमारी कन्या हस्तमैथुनाचा आधार घेत नाहीत.

आपण एक अविवाहित कन्या आहात आणि आपणास हस्तमैथुनापासून मिळणारा आनंद हवा आहे. आनंद मिळवतांना पटलास हानी पोहचायला नको वाटते. अश्या महिलांसाठी काही चातुर्यपूर्ण क्रिया आहेत. त्याचे ज्ञान कसे मिळवावे. सर्व सांभाळून ठेवतांना काही महिला हस्तमैथुन कशा करतात याबद्दल काही माहिती देत आहोत.

काही कुमारिकांच्य्ाा चतुर चाली:

प्रेमांकुर: इंग्रजीत क्लीट नावाने जाणला जाणारा हा योनीतील भाग आहे. याला प्रेमांकुर संबोधले जातांना सर्वसामान्यपणे दाणा म्हणून हा भाग ओळखला जातो. हा भाग संवेदनशिल असतांना त्यावर चिकटपणा असतो.

चतुर महिला हस्तमैथुन करण्यास प्रेमांकुराचा आधार घेतात. प्रेमांकुर घासल्यास संभोग केल्याप्रमाणेच वाटत असतांना कौमार्य  पटलास कोणत्याही पकारची हानी पोहचत नाही. प्रेमांकुरास घासन्यासाठी कोणत्या तरी साधनाचाही उपयोग करू शकता. साधन वापरत असाल तर ते योनीमध्ये न खुपसण्याची काळजी घ्यावी.

आपल्याच शरीराचा शोध घेण्याची गरज आहे. हस्तमैथुनाचा पुरेपुर आनंद मिळवण्यासाठी आपल्या शरीरावरील संवेदनाशिल स्थानांचा शोध घ्यावा. त्यांची हाताळणी केल्यास आवश्यक उत्तेजना मिळेल. आपल्याच शरीराला प्रेमाने हाताळायचे.

संवेदनाशिल आणि हाताळण्यास मजा येते अश्या  भागांमध्ये स्तन, मांड्या, स्तनाग्रे आणि मांड्यामधील भागांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. इतरही स्थळे असतात. काही जणींना पाठ हाताळल्यास उत्तेजना मिळते पण स्वतःच पाठ हातळणे नीट जणू शकण्याची शंका असते. असे भाग शोधावे जी हाताळणे सहज शक्य्ा आहे.

ओटीपोटाच्या खालील भाग, स्तनांच्या आसपास आणि मांड्यांचा अंतर्भाग घासल्यास लैंगिकतेचा आनंद मिळतो. कमीत कमी तो मिळवण्यास सहाय्यभूत ठरतील.

इतर भागांना हाताळल्यानंतर प्रेमांकुराकडे चतुर महिला वळतात. त्याना पूर्वक्रियेने चांगली उत्तेजना आलेली असते. प्रेमांकुर चिकट असल्याचा उल्लेख अगोदरच आला आहे. आपणास जागृत करण्यास प्रेमांकुर घासून हस्तमैथुन केले जाते. बोटे प्रेमांकुर घासत असतात पण योनीमध्ये घासाघीशी करीत असल्याच्या संवेदना मिळतात.

प्रेमांकुर सहसा सहजपणे बाहेर येत नाही. प्रेमांकुर निसरडे असून त्याचा सहजतेने वापर करता येतो. त्यावरील सुगंधी चिकट द्रावही उत्तेजित करतो.

फुलांचा आधार:

महिलांना फुले फार आवडतात. कोणा तरुणीस वश करण्यास फुलांचा आधार घेतला जातो. फुलांनी महिलांच्या मनास प्रसन्नता मिळते. हस्तमैथुनाच्या वेळेस आपण स्वतःही फूल वापरू शकता ते कसे वापरावे हे आपल्या आवडीवर आहे. फुल सोबत ठेवणे, हुंगणे पासून त्यानेही योनी घासण्यापर्यतचे प्रकार केले जात आहेत.

वर दिलेले पकार मोजके असून त्याने प्रेरणा घेऊन स्वतःचा आवडता मार्ग हस्तमैथुनासाठी निवडू शकता. संभोगाप्रमाणे आनंद मिळवायचे असतांना सावध रहावे. कोणत्याही कारणाने योनीमधे बोटे खुपसू नये. त्यानेने पटल ढिले पडेल अथवा त्याचा भंग होईल.

€€€

0 Comments

Post Comments