Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

प्रेमात यश मिळविण्यासाठी मार्गदर्शक

प्रेमात यश मिळविण्यासाठी मार्गदर्शक
Jun 22, 2019

एकेकाळी कामजिवनाची माहीती देणारी पुस्तके केवळ पिवळ्या वेष्टणात मिळायची. सद्याच्या काळात रस्त्यावरील पुस्तक विक्रेत्याप्रमाणे दुकाणदारही सेक्स मार्गदर्शक पुस्तके उघडपणे विकत आहेत. अनेकजण गरजेपोटी तर काहीजण जिज्ञासेपोटी अशी मार्गदर्शक पुस्तके घेतात. एखाद्या तरुणीस  वश कस करायच आपला दम ज्यास्त वेळ कसा टिकवायचा भिरभिरायला लावणारा प्रणय कसा करायचा अनेक सोपी आणि अवघड आसने इत्यादी विषयावर मार्गदर्शन मिळत.

ग्रंथ हेच गुरु मानायचा काळ आला आहे. कामजीवनावर उघडपणे मार्गदर्शन करणारे क्लासेस आजून चालू झाले नाहीत. लैगिंक समस्या असेल तर त्यावर सल्ला देणारे तज्ञ आहेत. प्रत्यक्ष भेटायचा ज्यांना संकोच वाटतो ते आपली समस्या एखाद्या नियतकालीकाला प्रश्न  विचारु शकतात. समस्येचे स्वरुप पाहून तज्ञ छापील उत्तरे देतात.

मनमौजी अनेयलाही एक समस्या होती. त्याला काही तरुणी वश झाल्या पण ज्याना उपभोगायची प्रबळ इच्छा होती अश्या तरुणी त्याच्या स्वाधीन झाल्या नाहीत. आपल्याला हवीशी तरुणी कशी वश करायची यावर मार्गदर्शक पुस्तक शोधूलागला. त्याला हवं तसं पुस्तक सापडल्यावर नव्या उमेदीन मैदानात उतरला. त्याला आलेले अनुभव त्याच्याच शब्दात.

रंगिल्या अथवा बिनदास्त तरुनींच्या संपर्कात जाऊन मी त्यांच्या कडून समाधान मिळविण्याचा प्रयत्न करीत होतो. काहीजणी वश झाल्या पण प्रयत्नांच्या मानाने यश अल्प होत माझ्यातील कमतरता दूर करण्यासाठी मी मार्गदर्शक पुस्तके खरेदी केल. माझे अनुभव तुम्हालाही मार्गदर्शक ठरतील.

मार्गदर्शक पुस्तक लिहीण्याराने आपल्याकडून सल्ला घेणाऱ्यानी यश मिळविल्याचा दावा केला होता. त्याच म्हणन खर असल्यास एक आघाडीचा सिनेनटही त्याचा सल्ला घेतो. त्याच्या क्लाईटंची माहीती वाचल्यावर आनंदाने पुस्तक घेतलं. पुस्तकाची किंमत अव्वाच्या सव्वा होती त्याबद्दल वाईटही वाटल. काहीतरी मिळवायला बरच गमवावं लागत हेच चिरकालीन सत्य आहे.

पुस्तक वाचल्यावर मी तरुणीच्या बाबतीत अभागी रहाणार नव्हतो. मला हवीहवीशी वाटणारी तरुणी मलाहमखास पणे शय्यासोबत देणार होती. माझ्या संपर्कात येणारी तरुणी मला आकर्शक व्यक्तीमत्वाचा आणि शारीरीक अभिलाषा करण्याजोगा पुरुष समजणार. पुस्तकात यशाची हमी दिलेली असल्याने आत्मविश्वास आला.पुस्तकाप्रमाने एक एक कृती करु लागलो. आपणास आकर्षक व्य्क्तीमत्वाचे समजा.

मार्गदर्शक पुस्तक महाग असल तरी त्यांत ठायी ठायी मुद्रणदोष होते. आपल्याला जो सल्ला महत्वाचा वाटतो त्याच्या महत्वाच्या विवरणात हमखास मुद्रणदोष होते. आपण चुकीचा अर्थ घेतल्याचीही भिती वाटत होती. कोणतीही महीला कामक्रीडेसाठी वश होणार असल्याने त्यातल्या  त्यात मी योग्य अर्थ शोधू लागतो. मी अर्थाचा अनार्थ केला असण्याची शक्यता असल्याने आपण सावध असाव.

मार्गदर्शकाच्या मते कामक्रीडामधे आत्मविश्वास असण अतिशय महत्वाच आहे. आत्मविश्वास येण्यासाठी स्व संमोहणाचा सल्ला दिला. मी डोळे बंद करुन स्वताला संमोहीत केले. माझ्यात आत्मविश्वास आला आपण स्वताला कधी शक्तीशाली समजतो याची आठवण केली. एकदा कामक्रीडा करताना स्वताच्या मुठी आवळल्या तेव्हा स्वतः  बलवान झाल्यासारख वाटल.

बलवान झाल्यावर मी मार्गदर्शनाप्रमाने विनीतावर स्वारी करणार होतो बलवान हाउन स्वताच्या समाधानासाठी तिच्यात बेफाम आघात करणार. ती मात्र मी तीला उपभेगत नसून तिच्या समाधाणसाठी कष्ट घेतोय समजून खुश होईल.

प्रत्यक्ष विनीतावर स्वरी करण्या अगोदर प्रयोगाची प्रचीत घेऊ लागलो. मुठी आवळल्या नंतर मला लाकडासारखी ताठरता यायला हवी. प्रत्यक्षात पँटमधे थोडीशीची वळवळ. झाली मला वाटत आणखी सराव केल्यावर यश मिळाल.

तिची खोटी स्तुती करा

प्रत्यक्ष मैदाणात उतरण्याची वेळ आल्यासारख वाटल. केवळ पुस्तकी किडा बनायच. नंव्हत. यशासाठी मार्गदर्शन घेतलं. त्याप्रमाणे कृती करायची त्यात लिहलं होतं त्यांची स्तुती करुन झाडावर बसवा. तुझ सौदंर्य पाहून इतर तरुणी तुझ्यावर जळत असतील. काहीजनी आपल्या आईवर राग काढतील. त्यांची आईपण तुझ्यासारखी सौदंर्य संपन्न असती तर त्याही तुझी बरोबरी करु शकल्या असत्या असल्या वाक्यानंतर हमखास प्रतीसाद मिळण्याचा दावा होता.

माझ्या काही मित्रासोबत मी बारमधे गेलो. प्रयोग करायला ती जागा योग्य वाटली येथे मद्यपान करायला येणारी तरुणी बिनदास्तच असणार. त्याच वेळी माझी नजर झरीनावर पडली. गोरीपाण आणि चमकत्या त्वचेची झरीना मनसोक्त उपभोगण्याची मी महत्वकांक्षा बाळगलीच होती. माझ्या सुदैवाने ती आमच्याच टेबलकडे येत होती.

स्वतःला बलवान करण्यासाठी मी मुठी आवळल्या ती पुढे जात असताना तिला थांबवलं. तिच्या सौदंर्यने आघाडीचा चित्रपट नट्याही तिचा हेवा करीत असल्याच मत प्रदर्शीत करताच ती प्रसन्न हसली . मला वाटलं त्याप्रमाणे बोलण करण्याऐवजी ताबडतोब वळून पूढे गेली. तिचे मित्र अगोदरच आले होते .त्यांच्यासोबत ती मद्यपान करीत असतांना एकदाही माझ्याकडे ढुंकूनही पांहील नाही.

सौदेर्याचे कौतुक केल्याबद्दल वारंवार आभार प्रदर्शक नजर माझ्याकडे फेकण्याची अपेक्षा होती. ती आपल्या मित्राबरोबर गप्पा मारीत हसत होती. इकडे मी अस्वथ होऊ लागलो. माझ्या  अवस्थेत भर पडण्याच कारण म्हणजे माझे मित्र मुर्खासारखे विनोद करीत होते. मला बळेबळेच हसावं लागत होतं. मला वाटत होतं माझ्याविषयी सहानूभूती वाटून मला हसवण्याची प्रयत्न करीत आहेत.

मार्गदर्शकाने धीर धरण्याची सल्ला दिला होता. माझ्या कौतुकाने दहापैकीनई तरुणी लगेच स्मीत करतील. त्यांतील एकच मला हवी तशी शय्यासोबत देईल. झरीनाने स्मीत तरी केल होत. आशा ठेवायला हरकत नाही.

तिच्या कृतीची नक्कल करा.

आशा अमर असते आणि प्रयत्नाना यश येतंच. माझी  चुक होण्याची शक्यता होती. मी पुन्हा नव्या उत्साहाने पुस्तक बारकाईने वाचल. माझ्या काही ढोबळ चुका झाल्या होत्या  स्व.संमोहन प्रकरण उगाच वाटलं तरी केलं.  झरीना प्रकरणानंतर दोनच दिवसांनी मी भारतीला गाठली.

स्वगत करायच असल्यास तरुणीच्या एका अंगाचा दाह होऊ लागतो. भारतीच्या दाहक अंगात प्रवेश केल्यावर मला थंडावा मिळणार. माझ्या धडाकेबाज कृतीने ती मदतीसाठी ओरडा करण्या  ऐवजी मी आणखी धडाकेबाज आघात करण्यासाठी आवडेल. माझा नव्हे मार्गदर्शककाचा दावा.

सौदर्य आणि बुध्दीमत्ता याचं नसतं नसल्याचं प्रतीपादन केलं जातं ती समजुत खोट ठरवण्याइतक भारतीय वागण होत. ती बोलण्यातही कोठे कमी पडत नव्हती. मी आडवळणाने चावटपण चातुर्यपूर्ण जोक्स सांगायचो. जोक्सचीलेट डिलीव्हरी होण्याएवजी ती गर्भितार्थ लगेच ओळखून खळाळून हसत होती. तिनेही काही चटपटीत जोक्स सांगून गप्पाची रंगत वाढवली. आम्ही मद्यपानाएवजी गप्पाच जस्त एजाॅय करीत होतो.

मद्यपान केल असल तरी मलास मुख्य उद्देशाची आठवण होती. मार्गदर्शकाने वश करायच्या तरुणीच्या श्वासोश्वास केल्यावर समोरच्या तरुणीच्या अंतर्मनात माझ्या विषयी शारीरीक आकर्षण  निर्माण होणार मी भारतीच्या नाकावर हात ठेऊन हिच्या श्वासोश्वाची नांद घेऊ शकत नव्हतो. श्वास घेणे आणि सोडणे याची क्रिया  ओळखायला मी तिच्या छातीवर नजर रोखली.

माझ तिच्या छातीकडे रोखून पहाणं भारतीच्या लक्षात आलं. तिला वाटलं मी तिच्या वक्षस्थळाकडे अभिलाषेने पहात आहे. तिच्या नजरेत नाराजी दिसताच मला तेथून नजर हटवण भाग होत. नाराज तरुणी मी भलताच लोचट असल्याची जरहिरात करणार. खेळी मेळीचं वातावरण कायम ठेवण्यास तिने दुसऱ्या हाॅटेलमधे जेवायला ज्यांण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

प्रस्ताव मांडल्यावर स्वतः निर्णय घेण्याची सूचना आठवली. भारतीने अतिशय चातुर्याने कटूता टाळण्यास दुसरीकडे जाण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मी कोणत्याही थाई हाॅटेलमधे जाण्याची कल्पना मांडली. माझी कल्पना मांडली माझी कल्पना ऐकल्यावर भारतीचे नेत्र चमकले. ती उत्साहाने निघण्यासाठी उभी राहीली.

थाई हाॅटेलमधे मी नव्या उमेदीने भरतीला वश करण्याचे प्रयोग करु लागलो. तिच्या लक्षात येणार नाही अश्याप्रकारे छातीकडे पहात तिच्या लयने श्वासोश्वास करण्यात यशस्वी झालो. पुढील पाऊल होतं संमोहीत करण्याचं संभाषण. येथेहीमद्यपान करीत असल्याने पुस्तकातील आदर्श मार्गदर्शक विसरलो. माझ्या वाक्यामधे दम नसावा कारण भारती अभिलाषेने माझ्याकडे पहात नव्हती. एक संध्याकाळ मजेत घालवायला मिळालेला सोज्वळ मित्रच मला समजत होती. पुस्तक माझ्या  खिशातच होत. त्यातील वाक्य पुन्हा घोळून बोलण्यासाठी मी पुस्तक वाचायला टाॅयलेटमधे गेलो.

तिला एक आठवण सांगा.

टाॅयलेटमधे घोकलेली वाक्य वाचून मी त्यांना भारतीवर प्रयोग केला. श्वासोश्वासानंतरचीही कृती केल्याने भारती वश होण्याच्या  मार्गावर असली पाहीजे. आता तिला एखादी आठवण सांगायची.ज्याच्या बद्दल सांगयचं ती व्यक्ती दोघांच्याही परिचयची असेल असेल तर प्रयोग अतिशय प्रभावी होतो. मी आठवण सांगायला संधी शोधत होतो. भारतीने मला प्रश्न कमला. मजेत वेळ घालवायला एखादी तरुणी अचानक तुला भेटली का?

प्रश्नामुळे मला हवी तशी संधी उपलब्द झाली. मला कोणतीही तरुणी अचानक भेटली नसलेली सांगताना मी एका मित्राची कहाणी सांगीतली.तो मित्र भारतीच्या परिचयाचा होता माझ्या मित्राने अचानक सोबतीसाठी मिळालेल्या तरुणी बरोबर संध्याकाळ मजेत घालवली. त्याच्यातील जवळीक वाढून त्यांनी विवाह केल्याची माहीती दिली.

मित्राच्या विवाहाबद्दल भारतीला माहीती नव्हती.परिस्थीती कळताच ती प्रसन्न झाली तिने आपली आवड सांगीतली. तिला वेळ घालवायला कोणी चांगली सोबत दिली तर बरं वाटतं. एकत्र फिरणे आणि खाणे खाणे म्हणजे बेडवर जायची तयारी नव्हे. तिला अद्याप पर्यत असं शारीरीक आकर्षण वाटत नसल्याचं कथन करताच मी चमकलो. माझा उद्देश तर तिला बेडवर घेऊन जाण्याचाच होता. मी काही स्पष्टिकरण देतांना माझा हेतु प्रकट होणार नाही याची काळजी घेतली.

फिरणे आणि खण्यात सोबत मिळाली तर त्याचा आनंद व्दिगुणित होतो. मी तिला समजावू लागलो. शारीरीक समाधान सर्वांनाच हवं असतं. कोणत्याही बंधनाशिवाय जर समाधान मिळत असेल तर हाही पुरुष आणि महिला मिळवतात. मी तिला नांवे न घेता काही पुरुष आणि महिला समाधान मिळाल्याने कामाकडे लक्ष पुरवून कमालीचे यशस्वी झालेत.

कामक्रिडांनी शारीरीक आणि माणसीक समाधान मिळून उत्साह येतो. मी बीज तिच्या मनात रोवल होतं. समाधान मिळविण्यास माझी  आजच निवड करिल आशा वाटू लागली. बेडवर मी तीला भरपूर रगडणार होतो. तिला कसं घ्यायचं याचीही स्वप्ने पाहू लागलो. मी तिच्या ज्ञानात भर घातली असल्याने प्रयोगासाठी तयार होईल वाटलं.

माझ बोलण ऐकल्यावर भारतीने स्मीत केलं. ती म्हणाली कामक्रिडा उत्साह प्रदाण करणाऱ्या असतात यात दुमत नाही. तिला पुरुषांच्या मनोवृत्तीबद्दल आक्षेप आहे. काहीजण सोबत दिल्यावर तिच्याकडून बेडवर येण्याची अपेक्षा बाळगली होती. मी तशी अपेक्षा बाळगली नसणार कारण मी मोकळेपणाने अवघड विषयावर बोलत होतो.

भारतीच मत ऐकताच मी कोसळण्याच्या बेतात होतो. मी स्वतःला सावरलं. हीतर माझ्या कसोटीची वेळ होती. मी तिला प्रसन्न स्मित करीत सांगीतल की मी तिची. शारीरीक अपेक्षा बाळगली नाही. मला मन प्रसन्न करण्यासाठी तिची सोबत हवी होती. तिला जर माझ्याकडून शारीरीक अपेक्षा असतील तर मी निराश करणार नाही.

माझ्या बोलण्यानंतर भारती खळाळून हसली.रात्रीचे एक वाजले तरी आमच्या गप्पा चालू होत्या. घड्याळाकडे लक्ष जाताच भारतीने निघण्याची सूचना केली. गाडीत बसताच मी कोठे जायची विचारणा केली. ती म्हणाली दुसऱ्या दिवशी तिला लवकर उठायच असल्यान मी तिला घरी सोडूनच माझ्या घरी जावं.

स्वतः मागे लागू नका.

भारतीने निरोप घेतांना पुन्हा भेटण्याचं आश्वासण दिलं. पुस्तकातं लिहलं होतं सारखा फोन करुन डेटची आठवण करु नका. एकदाही फोन न करणे उत्तम. मार्गदर्शकाच्या मते जिने तुमच्या पैशावर मौज केली तिची शय्यासोबत मिळालीच पाहीजे. जी तरुणी शय्यासोबतीस तयार झाली नाही तिला पुन्हा बाहेर खायला पयायला घालू नका.

वरील सूचना पाळायला माझं  मन तयार नाही. भारतीने भले शय्यासोबत दिली नसेल पण तिची कंपनी मन प्रसन्न करणारी होती. आपल्या जी व्यक्ती आवडली तिला दूर ठेवण्यात अर्थ दिसत नाही.

माझ्या मनात गोंधळ उडाला. ज्या तरुणीला उपभोगलं तिला वारंवार बाहेेर घेऊन जाण्यात अर्थ नाही. जे प्राप्त केें त्यावर पुन्हा पुन्हा भरपूर खर्च करण्यात अर्थ नाही. भेटी वाढतील तशा मागण्याही वाढत जातील. भारतीवर केलेला खर्च मला वाया गेल्यासारखं वाटत नाही. ती शय्यासोबतीस कधीही तयार झाली नाही तरी मी तिला बोलणारच.

सरावाने तरबेज व्हाल.

कोणत्याही कामात सराव हवाच असतो. कितीही श्रेष्ठ गायक असला तरी रियाज करतो.पुस्तकात लिहल्याप्रमाणे मी सराव करीत सुटलो. भारती प्रकरणा नंतर मी तरुणीच्या छातीकडे थोडाच वेळ पाहून तिच्या श्वासोश्वासाची गती ओळखायला शिकलो. पुन्हा प्रयोग करण्याची संधी शोधू लागलो.

माझ्या काही मित्रासोबत मी बारमधे बसलो होतो. समवयस्क आणि एकाच क्षेत्रातीललोक असल्याने आमच्या गप्पा रंगल्या होत्या. मद्यपानाऐवजी गप्पांनीच नशा चढली होती. अचानक एक ओळखीची तरुणी आमच्याकडे आली. मी तिला लागलीच ओळखल. मी कधीहि तिला उपभोगलं नव्हत पण ती शय्यासोबत छान देते ऐकलं होतं.

आताही ती आकर्षक वाटत होती. मी तिच्या छातीच निरीक्षण करुन तिच्याप्रमाने श्वासोश्वास करु लागतो मुठी आवळून तयार झालो आणि स्वरामधे मिठास आणून तिला माझ्यासह बाहेर येण्याची विनंती केली. मार्गदर्शक पुस्तकाचा परिणाम दिसला. तिने हसतच माझ्या  आमंत्रणाचा स्विकार केला.

आमची रात्रच नव्हे तर दुसऱ्या दिवसाच्या दुपार पर्यत वेळ मजेत गेली खरच ती भन्नाट शय्यासोबत देत होती. मी तिचे पाय खांद्यावर घेवून जोरदार आघात केले. तिनेच मला काही पकार सुचविले. तिच्या सुचनांप्रमाने कामक्रिडा करतांना थोडी कसरतही करावी लागत होती. उपभोगण्यात जी मौज होती त्यापुढे कष्ट काहीच नाही वाटले. पुस्तकात मार्गदर्शन यशस्वी झाल्याचं समाधान वाटलं.

यशाच भूत मानेवरुन उतरल्यावर मी त्रयस्थाप्रमाणे विचार करु लागलो. माझ्याप्रमाणे ज्यांनी मार्गदर्शक पुस्तक वाचलं नव्हतं त्यांच्या ही अंगाखाली गेली होती. मला दुसंशय येतोय कोणीतरी आमंत्रण देईल या अपेक्षेनेच ती आमच्या टेबलाकडे आली असावी. मी काहीही प्रयत्न न करता तिला सरळ शय्यासोबतीचं आमंत्रण दिलं असतं तरी ती हसत तयार झाली असती.

माझे अनुभव वाचणाऱ्या तरुणींसाठी खास सुचना तुम्ही जवळ असतांना कोणी तुमच्या छातीकडे पहात वेडावाकडा श्वासोश्वास करीत असेल हाताच्या मुठी आवळणे अथवा अशीच काहीतरी विचीत्र कृती करीत असेल आणि बोलतांना स्वर मधाळ असेल तर लगेच सावध व्हा त्याचा हेतू ठिक नाही.

0 Comments

Post Comments