Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

ती पुरुषांशी सेक्स करतांना पती पहातो त्याने आमचे वैवाहिक जीवन दृढ होते.

ती पुरुषांशी सेक्स करतांना पती पहातो त्याने आमचे वैवाहिक जीवन दृढ होते.
Jun 22, 2019

काहीतरी भन्नाट उघडपणे सांगणार आहे. माझे कथन ऐकून मला निर्लज्ज म्हणाल. तुमची अडचण नको म्हणून मीच स्वतःला निर्लज्ज आणि माझ्या पतीस अती निर्लज्ज म्हणते. आपल्या दृष्टीने मी निर्लज्ज असेन पण त्याचा परिणाम म्हणजे माझे आणि पतीचे शारीरिक संबंध अधीक चांगले होत जातांना आमचे परस्परांविषयी प्रेम वाढतच जात आहे.

आमच्या कार्यक्रम ठरलेला असतो. भाड्याने घेतलेल्या हाॅटेलरुमच्या बाथरुममध्ये शिरते. माझ्या ओठांवरील पसरलेली लाली पुसते, केसांना नीटनेटके करते आणि वक्षस्थळांना थोपटते. आज मला चैन मिळणार आहे. बाहेर माझे पती उत्सुकतेने वाट पहात बसले असतांना आजचा प्रियकर पण माझी वाट पहात पलंगावर पहुडलेला असतो.

मी बाहेर येताच मौज सुरु होते. माझे पती मला आवेगाने मिठी मारतात. पहाणाऱ्याला वाटेल लगेच ते मला उभ्या उभ्या उपभोगून सोडतील. माझे पती देखण्या  चेहण्याचे आहेतच वरून नियमीत व्याम करीत असल्याने पिळदार देहयष्टीचे आहेत. लैंगिक क्षमतेचा विचार केल्यास मन भिरभिरायला लागेल अशी कृती करतात. चुंबने, आलिंगने आणि हाताळणी करीत आम्ही घुमत असतो. मधेच पलंगावरच्यास प्रियकराकडे पाहून मी डोळा मारीत खोडकर स्मीत करते. मला उपभोगायला मिळणार म्हणून प्रियकर अगोदरच उत्तेजित असतो त्यामध्ये मला नग्न आणि पतीशी प्रेमचाळे करतांना पाहून आणखी भर पाडते. पाहूनच तो कमालीचा उत्तेजित असल्याचे कळते.

फार उत्तेजित झाला असेल आणि मला चांगले लैंगिक समाधानही देईल. तरीपण माझे पती मला जे समाधान देतात त्याची तुलना होऊ शकत नाही. पतीने दिलेल्या समाधाची सर येणार नाही. सर येणार नसली तरी पुढील चांगल्या कार्यक्रमासाठी मला प्रियकराकडे जाणे भाग आहे. पलंगावर मी त्याच्यासह भन्नाट कामक्रिडा करतांना पती पहात असतात. तेथील मौज झाल्यावर प्रियकरास निरोप देते आणि पतीसह घरी परतते. तो मला पटकन बेडरुमकडे नेतो. आता मौज मिळवायची त्याची पाळी असल्याचे मी जाणते. एक तरुण मुलगी अनेकांची चाचपणी करते आणि आवडलेल्याशी विवाह करून एकनिष्ठ रहाते. हेच घडते का? माझ्या बाबतीत तसे घडले नाही.

विवाह झाला पण मी एकनिष्ठ राहिले नाही. मी सद्या २७ वर्षांची आहे. माझे अनेक पुरुषांशी शारीरिक संबंध आले. त्यात कोणत्याही पकारची लपवाछपवी नसतांना अपराधीपणाही वाटत नाही. माझ्या पतींना याची पूर्ण कल्पना असतांना संमती आहे.

एक प्रियकरासोबत असत तेव्हा बहुतेक वेळा पती समोर असतात. आम्ही माझी बायको तू वापर बदल्यात मी तुझ्या बायकोला वापरतो असले खेळ अथवा ग्रुप सेक्समध्ये सहभागी होत नाही. मी दुसऱ्याशी सेक्स करतांना तो मजेत पहात असतो.

पारंपारिक विचार करता मला निर्लज्ज आणि पतीन निर्लज्ज म्हणायला हवे. आता असली विचारसरणी बदलायला हवी. मौजेशिवाय काही मिळवण्यास मी व्यभिचार करीत नाही आणि मी दुसऱ्यासोबत रत असतांना पतीला पहाणे आवडते काहीजण नुसती अशी स्वप्ने पहातात त्याऐवजी आम्ही प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत.

त्यानेच मला यासाठी उद्युक केले. मला पसंत नव्हते पण त्याची हौस पुरी करण्यास काही दिवसांनी तयार झाले प्रयोग म्हणून एकदा करायचे ठरले. आमच्यात वाटाघाटी झाल्या आणि मी जुन्या मित्रास पाचारण केले. तो मला आवडत होता पण पती म्हणून नको होता. ताकदीच्या बाबतीत विचार केल्यास त्याच्यापुढे माझ्या पतीला रेडा म्हणायला हवे.

माझे आकर्षण वाटत असले तरी जुना मित्र त्या दिवशी अस्वस्थ होता. त्याने कल्पना केली नसेल अशी स्थिती होती. एकांतात मला अत्यंत आनंदात घेतले असते पण समोर पती असल्याने नव्र्हस होता. मी मात्र उत्तेजित होते. मीच त्याला उत्तेजित केले. माझ्या बिनधास्तपणा पाहून तो पण मोकळा झाला आणि माझ्यावर तुटून पडला.

मग कार्यक्रम होतच राहिले. याचा मोठा फायदा म्हणजे पहातांना मला काय आवडते याची पती नोंद घेतो. तशी कृती करीत असल्याने त्याचासह होणाऱ्या कामक्रिडा आणखी रंगीबेरंगी होऊ लागल्यात.

माझा अनुभव वाचून काहींना आपणही धमाल करावी वाटेल पण पुढील मद्याकडे लक्ष द्या.

१) आपणा दोघांसही काहींना आपणही धमाल करावी वाटेल पण पुढील मुद्याकडे लक्ष द्या.

२) आपल्या मर्यादा ठरवाव्या. खास करून महिलेने घातलेली अथवा ठरवलेली बंधने झुगारू नये.

३) परस्परांवर विश्वास असायला हवा आणि टिकून रहायला हवा. पार्टनरशी मोकळेपणाने बोलावे. कोणालाही यामुळे आपण असुरक्षित आहोत वाटायला नको.

0 Comments

Post Comments