Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

आंटीची वाजवली घंटी

आंटीची वाजवली घंटी
Jun 22, 2019

अर्जुन कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात शिकत होता. आपल्या एका नातेवाईकाकडे राहून कॉलेजशिक्षण घेत होता. तसा तो एकलकोंड्या वगैरे नव्हता. नाक्यावर जावून मित्रांमध्ये मिसळत होता. गप्पागोष्टी करीत होता. हसत-खिदळत होता. पण इतर मित्रांप्रमाणे कधी कुठल्या तरुणीची छेड काढत नव्हता. त्याचे मित्र येणाऱ्या जाणाऱ्यासुंदर तरुणींची नाजूक अवयवांची नेहमी मापे काढायचे. एखादीच्या स्तनांना कुणी बॉल म्हणायचे, तर कुणी पपई म्हणायचे, नितंबांना भोपळा किंवा घागरीची उपमा देवून मोकळे व्हायचे. अगदी तिच्यासमोर जावून तिला चिडवायला कमी करीत नव्हते. काहीजण त्यातल्या एखादीला पटवून तिला फिरवायला नेत होते. एकांतात तिची खालची ठोकून आणत होते. अर्जुन मात्र या गोष्टींपासून दूर होता.

कॉलेजमधील वातावरण तर विचारूच नका. त्याचे अनेक मित्र आपल्या गर्लफ्रेच्या खांद्यावर हात टाकून, तर काही हातात हात गुंफून बिनधास्तपणे फिरत होते. एखाद्या हॉटेलच्या खोलीत नेवून त्यांच्या यौवनाचा मनसोक्त आस्वाद चाखत होते. ज्यांना गर्लफ्रेड नव्हती. ते एखादीला प्रेमपत्र वगैरे देवून पटवण्याचा प्रयत्न करीत होते. अशा मित्रांमध्ये वावरणारा अर्जुन मात्र पोरींपासून दूर होता. त्याची गर्लफ्रेड वगैरे नव्हती. एखादी तरुणी पटवण्याचा त्याने कधी प्रयत्नही केला नव्हता. एकाला फसवून दुसऱ्याबरोबर फिरणाऱ्या चंचल तरुणींची त्याला मनस्वी चीड येत होती.

त्यापेक्षा त्याला विवाहित स्त्रियाच जास्त आवडत होत्या. त्याची नजर विवाहित स्त्रियांकडे चटकन वळयची. तशी एक तरुण स्त्री त्याच्या नजरेने हेरली होती. त्यांच्याच चाळीत ती रहात होती. तिला तो आंटी म्हणायचा. आंटी विवाहित होती, दोन मुलांची आई होती तरी तिचा देह मुसमुसलेला होता. तिचा देह एकदम सेक्सी होता. त्याचे मित्र त्यांच्या गर्लफ्रेडला मिठीत घेवू लागले की त्याला आंटीची आठवण यायची. तिचा सुंदर चेहरा त्याच्या नजरेसमोर उभा रहायचा. ती गुजराथी असली तरी मराठी एकदम छान बोलायची. अर्जुनबरोबरही ती कधीतरी एखादा शब्द बोलायची. तिचे उन्नत उरोज आणि डेरेदार नितंब पाहिले की, त्याचं सर्वांग मोहरून जायचं.... चालताना तिचे नितंब लयबध्द एकमेकांवर आदळयचे. अशावेळी अर्जुनच्या मनात कालवाकालव व्हायची. तिच्या त्या डेरेदार नितंबांवर चापट्या मारण्याची त्याला इच्छा व्हायची. पण तो तसं करू शकत नव्हता.

आंटीला पाहिल्याशिवाय त्याला चैन पडत नव्हती. तसा कुणासाठी झुरत राहणे हा अर्जुनचा स्वभाव नव्हता. पण आंटी खरोखरच त्याला आवडली होती. त्यांच्या कॉलेजच्या ग्रुपमध्ये काही मुलीही होत्या. त्यांच्यासमोर त्याने तशी इच्छा व्यक्त केली असती तर त्यातली एखादी तरी नक्कीच त्याला ते सुख द्यायला तयार झाली असती. कारण शुभांगी तर अनेक दिवसांपासून त्याच्या मागे लागली होती. पण शुभांगीला त्याच्या प्रत्येक मित्राने अंगखाली घेतले होते. चटकन कुणासमोरही खालची योनी उघडी करणारी ती एक चंचल नि बिनधास्त अशी तरुणी होती. अर्जुन तिला टाळत होता. एवढंच कशाला ग्रुपमधील बहुतेक तरुणींना ग्रुपमधल्या मुलांनी वापरले होते. ही गोष्ट अर्जुनला ठाऊक होती. त्याने स्वत:च्या डोळ्यानी त्यांचे चाळे पाहिले होते. म्हणून तो अशा तरुणींपासून दूर रहात होता.

आणखी एका कारणामुळे अर्जुन तरुणींबरोबर संभोग करण्याचे टाळत होता. अविवाहित तरुणीबरोबर संभोग केला आणि योगायोगाने तिला गर्भधारणा झाली तर फार मोठं संकट उभं राहणार होतं आणि अर्जुन तर नातेवाईकांकडे राहून शिकत होता. काही झालं असतं तर त्याचं शिक्षणही बंद पडलं असतं. म्हणून तो तरुणींना टाळत होता. याउलट विवाहित तरुणींबरोबर शरीर संबंध ठेवण्यात काही धोका नसतो अशी त्याची कल्पना होती. काही घडलं तरी त्यांच्या नवऱ्याच्या नावावर खपवलं जाणार होतं. म्हणूनच अर्जुनचं मन आंटींच्या मागे धावत होतं. तो तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करीत होता.

विवाहित स्त्रिया पुरुषाच्या नजरेतील भावना चटकन ओळखतात त्याप्रमाणे आंटीनेही अर्जुनच्या नजरेतील भावना ओळखल्या होत्या. त्याला पाहताच तिचे ओठ थरथरू लागायचे... ती ओठातच हसायची.... तिचे गोबरे गाल टमाटरसारखे आरक्त व्हायचे... पापण्याची उघडझाप सारखी व्हायची.... पावले उगीचच अडखळायची.... अर्जुनने तिच्यातील हा बदल हेरला होता.

एक दिवस राहून अर्जुन तिच्याजवळ गेला आणि तिला तिचे नाव विचारले. प्रथम तिने टाळाटाळा केली. पण त्याने दोन-तीन वेळा तोच प्रश्न विचारताच तिने मुग्धा असे नाव सांगितले होते. तिचा गोड आवाज आणि मुग्धा हे नाव कळताच अर्जुन जणू हवेत तरंगू लागला होता. मुग्धा आंटी म्हणजे त्याचा श्वास बनली होती. ती दिसली की तो बेधुंद व्हायचा. श्वास फुलायचा... ती दिसली की नाही श्वास अडखळायचा. जड व्हायचा.

अशातच अर्जुनच्या कॉलेजला मे महिन्याची सुट्टी पडली. आता महिनाभर मुग्धा आंटी दिसणार नाही म्हणून त्याचा जीव हळहळला. तो सारखा तिच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करीत होता. तिच्या तीन वर्षाच्या मुलाला खेळवीत होता. आज ती ही त्याच्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करीत नव्हती. पण चाळींतील माणसं पहात असल्याने अर्जुनच मागे सरकला. त्याच संध्याकाळी तो गावी निघाला.

दोन-तीन दिवस आराम केल्यानंतर त्याच्या वडिलांनी त्याला मळ्यात देखरेख करण्यासाठी जाण्यास सांगितले. त्याच्या वडिलांना बाहेरगावी जायचे होते. अर्जुन मळ्यात आला. गावातील काही स्त्रिया त्यांच्या मळ्यात खुरपणी करीत होत्या. स्त्रियांकडे पहाताच त्याचे अंग शहारले. शहरातील पॉश कपड्यात वावरणारं लखलख साैंदर्य त्याच्या नजरेसमोर नाचलं पण या स्त्रिया मळकटलेल्या कपड्यांत होत्या. त्यांचे चेहरेही कोमेजल्यासारखे वाटत होते.

तेवढयात त्याला एक सुंदर चेहरा दिसला. त्या सर्व स्त्रियांमध्ये तिचे साैंदर्य उठून दिसत होते. तो तिच्याकडे पहात असतानाच तिनेही त्याच्याकडे पाहिले. दोघांची नजरानजर झाली. ती गालात खुदकन हसली. गुलाबी ओठांमध्ये पांढरे शुभ्र  दात चमकले. हळूच पावले टाकीत ती अर्जुनजवळ आली.

तेवढयात दुसरी स्त्री म्हणालीतिला

0 Comments

Post Comments