Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

अवखळ मामी

अवखळ मामी
Jun 22, 2019

पंधरा दिवसांपूर्वी मी माझ्या मामाकडे गेलो होतो. नुकतीच चित्रकारीतेची परीक्षा पास झालो होतो. पण अजून व्यवसायाला सुरुवात केली नव्हती. मामाचं घर निसर्गरम्य वातावरणात असल्याने मी पेंटिंगंचं सर्व सामान बरोबर घेवून गेलो होतो. मामाचं वय पंचेचाळीसच्या पुढे होतं. मामी मात्र तीस-पस्तीस वर्षांची होती. त्यांना एक नऊ वर्षांची मुलगी होती. लग्नानंतर फार उशीरा झाली होती. मी मामाकडे गेलो तेव्हा मामी घरात होती. मामा प्राध्यापक असल्याने कॉलेजमध्ये गेला होता. मामी खूपच सुंदर आहे. थोडीशी स्थूल आहे. पण प्रत्येक अवयव कसा सुडौल नि भरदार आहे. मामीनं माझं स्वागत केलं. चहा-नाश्ता झाल्यानंतर आम्ही बराच वेळ गप्पा मारल्या. माझी नजर मामीच्या कमनीय देहावरून सरसर फिरत होती. एका चित्रकाराच्या नजरेने मी तिच्याकडे पहात होतो. संध्याकाळी मामा आल्यानंतर त्यालाही मी आल्याचा आनंद झाला होता.

दुसऱ्या दिवशी मामाबरोबर मी त्याच्या कॉलेजमध्ये गेलो होतो. काही वेळ थांबल्यानंतर मी घरी आलो. त्यावेळी पाठचा दरवाजा आतून बंद होता. मी दरवाजावरची बेल दाबली. 'कोण आहे...' अगदी आतून मामीचा आवाज आला.

'मी आहे मामी... रसिक...' मी उत्तरलो. त्यावर मामी म्हणाली, 'थांब जरा हं... मी आंघोळ करतेय...' मी बाहेरच थांबलो. थोड्या वेळाने मामीने दरवाजा उघडला. मी मामीच्या रूप-साैंदर्याकडे पहातच राहिलो. दरवाजा उघडताच तिच्या देहाचा मादक गंध आणि तिने लावलेल्या साबणाचा सुवास माझ्या नाकात शिरला होता. तिचे काळेभोर लांबसडक, ओले केस मुक्तपणे पाठीवर लहरत होते. चेहऱ्यावर नैसर्गिक गुलाबी मोहकता होती. मादक ओठ कमालीचे आकर्षक होते. तिने गुलाबी रंगाचा गाऊन घातला होता. पारदर्शक गाऊनमधून उरोजांवर घट्ट बसलेली पांढरी ब्रा आणि पिवळ्या रंगाचा परकर स्पष्ट दिसत होता.

'काय पाहतोस रे रसिक...? यापूर्वी कधी स्त्री पाहिली नाहीस का?' मामीने हसत विचारले आणि दरवाजातून बाजूला झाली. मी तिच्या मागून आत शिरलो. दरवाजा बंद केला. तिच्या नितंबांची मोहक हालचाल पहात म्हणालो, 'तसं नाही मामी... माझी चित्रकाराची नजर एखादं मोहक साैंदर्य पाहिल्यानंतर तिथेच चिपकून बसते...'

आम्ही दोघं मामीच्या बेडरूममध्ये आलो. ड्रेसिंग टेबलावर बसून मामी केस विंचरत म्हणाली, 'खरंच की... तू चित्रकार आहे हे मी विसरूनच गेले होते.'

मी मामीच्या मागे बेडवर बसलो होतो. आरशात तिच्या मादक ओठांवरील मोहक हास्य मला दिसत होतं. मी म्हणालो, 'मामी... मी थट्टा करीत नाही... पण आमच्या पेंटिंगच्या जगात खरा विषय हाताळला जातो तो स्त्रीचा... स्त्रीचं मोहक साैंदर्य... तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल मामी... स्त्री देहाची सुंदरता वेगवेगळ्या अंगाने चित्रित केली जाते. असे अनेक चित्रकार आहेत जे स्त्री मोडेलला समोर बसवून तिचं पेंटिंग बनवतात... स्वतःच बनवतात...' बोलता-बोलता माझा स्वर उदास झाला होता.

मामीचं साैंदर्य मला भावलं होतं. त्यामुळे तिचंच पेंटिंग अर्थातच तेही नग्नावस्थेत बनविण्याचा विचार माझ्या मनात घोळू लागला होता. पण ती न्यूड स्वतःच बनविण्यासाठी तयार होईल की नाही याची मला शंका वाटत होती. त्याहीपेक्षा तिच्यासमोर तो प्रस्ताव कसा ठेवायचा हाच विचार मी करीत होतो. आजपर्यंत मी फोटो पाहून अनेक न्यूड पेंटिंग तयार केली होती. पण स्त्रीला समोर बसवून तिचं न्यूड स्वतःच बनविण्याचा मला अनुभव नव्हता. मामी जर तयार झाली तर मला अनोखा अनुभव घेता येणार होता. मामीने केसांचा आंबाडा बांधला आणि माझ्याकडे पहात ती म्हणाली, 'तर मग तू देखील स्त्रीला समोर बसवून तिचं न्यूड स्वतःच बनविलं असशील.'

'नाही मामी...' मी उदासपणे म्हणालो. 'मॉडेल या कामासाठी खूप पैसे घेतात... आणि स्वत:हून न्यूड स्वतःच बनवून घेणारी स्त्री अजून तरी भेटली नाही... शिवाय तिचं साैंदर्य आमच्या सारख्यांना पसंत पडायला हवं.'

'अच्छा... म्हणजे तू स्केच बनवू शकतोस...?' मामीने उठत विचारले. त्यावर मी हसत म्हणालो, 'हे काय विचारणं झालं मामी...' आणि मी बोलायचा थांबलो. काही वेळाने चटकन विचारले, 'मामी, तुझं बनवू स्केच...?'

'माझं... मी थोडीच इतकी सुंदर आहे?' मामी किचनकडे जात म्हणाली. मामीच्या एकूण बोलण्यावरून, हावभावावरून माझं काम होईल असं मला वाटत होतं. त्यांच्या उत्तरानं मला प्रोत्साहीत केलं होतं. मामीला स्केच बनविण्यासाठी तयार कसं करावं याचा विचार मी करू लागलो.

'मामी' मी तिच्या मागे जात म्हणालो, 'मी चित्रकाराच्या नजरेतून बोलतोय हं... तुमच्या फिगरमध्ये जो सुडौलपणा, लवचिकपणा आहे तो असाधारण आहे... हिऱ्याला स्वत:ची किंमत कधीच कळत नाही. फक्त एकदा तयार हो मामी... काही वेळ तुला मूर्तीसारखं माझ्यासमोर बसावं लागेल... मग बघ माझ्या हाताची कमाल. माझ्या स्वरात आग्रह होता.

'ना बाबा... मूर्तीसारखं बसणं मला जमणार नाही... आता चहा प्यायल्यानंतर मी अर्धा-एक तास आराम करणार आहे.' मामी चंचल स्वरात म्हणाली. पण अजून तिने स्पष्ट शब्दात नकार दिला नव्हता. त्यामुळे तिला प्रेमळ शब्दात पटवण्याची गरज होती.

'ठीक आहे... तू बसू नकोस... नुसती पडून रहा... त्याच अवस्थेतील मी तुमचं स्केच बनविन... ओ...के... बघ मामी... आता तरी नकार देवू नकोस. नाहीतर मी नाराज होईन.' मी विनंती करीत म्हणालो. यावेळी मामी तयार होईल असं मला वाटलं होतं.

आणि झालं ही तसंच. ती म्हणाली, 'ठीक आहे... पण आधी चहा तर पी...' आणि तिने माझ्या हातात चहाचा कप दिला. मी मात्र आनंदाने मोहरून गेलो होतो. तिच्या होकाराने मी उत्तेजीत झालो होतो. आम्ही दोघांनी चहा प्यायलो.

'हं आता बोल... कशी झोपू...' बेडवर बसत मामीने विचारले.

'तुम्ही एक कुशीवर झोपा... तुमची पाठ माझ्याकडे असायला हवी... आधी मी तुमच्या आकर्षक नितंबाचं स्केच बनवतो. मग पुढल्या बाजूचं स्केच बनविन.' मी म्हणालो.

'ठीक आहे' मामी झ्याकडे पाठ करून झोपत म्हणाली. तिची नाजुक कंबर खरंच लवचिक होती. तिचे नितंब मला टेकड्यांसारखे गोल गरगरीत भासत होते. परंतु गाऊन आणि पेटीकोटमुळे मला हवं तसं स्केच बनवता येणार नव्हतं. मामीला गाऊन आणि परकर वर करायला कसं सांगावं. याचाच विचार करीत होतो.

'काय झालं...? स्केच बनवतोस ना...?' मामीने विचारलं.

'मामी एक अडचण आहे.' मी म्हणालो.

'कसली... कसली अडचण आहे?' तिने झोपल्या-झोपल्याच विचारले.

'कसं सांगू... तुम्हाला राग येईल माझा...' मी म्हटलं.

'सांगशील तर खरं... आता स्केच बनवणारच आहेस तर स्पष्टपणे बोलत जा...' मामी म्हणाली.

'मामी... तुमचा पारदर्शक गाऊन तसाच राहू दे... पण तुम्ही सुती गाऊन काढलात तर स्केच आणखी सुंदर बनेल.' मी हळू आवाजात म्हणालो.

'त्यामुळे काय होईल?' तिने उत्सुकतेने विचारले.

'तुमच्या पारदर्शक गाऊनमधून बाहेर झळकणारे गोरेपान नितंब आणखी आकर्षक दिसतील... गाऊनवर पडलेल्या सुरकुत्यांमुळे स्केचची शोभा आणखी वाढेल... अशा प्रकारच्या स्केचला न्यूड स्केच म्हणतात... अशा पेंटिंगना मार्केटमध्ये नेहमी मागणी असते.' मी मामीला समजावलं.

'ठीक आहे.' मामी उठून बसत म्हणाली. 'पण मी तुझ्याकडून न्यूड स्केच बनवून घेतलं आहे ही गोष्ट तुझ्या मामाला माहीत पडली तर ते किती रागावतील याची कल्पना आहे तुला?'

'त्यांना कसं काय माहीत पडेल...? आपण त्यांना ही गोष्ट सांगायचीच नाही... मुख्य म्हणजे या स्केचमध्ये तुमचा चेहरा थोडाच दिसणार आहे... त्यामुळे मामाने स्केच पाहिलं तरी काही फरक पडणार नाही.' मी तत्परतेने म्हणालो.

'पण परकर काढल्याशिवाय काम होणार नाही का?' मामीने माझ्या डोल्यात पहात विचारले.

'तसं जमून जाईल... पण स्केच हवं तसं तयार होणार नाही. स्केच पाहिल्यानंतर तुमच्याही ती गोष्ट लक्षात येईल.' मी देखील तिच्या नजरेला नजर भिडवत म्हणालो.

'बरं... ठीक आहे.' असं म्हणत तिने पडल्या पडल्याच गाऊन मांड्यांच्या वर घेतला. परकरची नाडी सोडून तो काढला. तिच्या गोऱ्यापान भरगच्च मांड्या उघड्या झाल्या... दुधाळ संगमरवरासारख्या मांड्या होत्या तिच्या... माझे डोळे चमकले... मामी इतक्या चटकन् परकर काढायला तयार होईल असं मला जराही वाटलं नव्हतं. तिचं लावण्य पाहून माझं हृदय धडधडू लागलं होतं.

तिने गाऊन पुन्हा गुडघ्यांच्या खाली सरकवला आणि माझ्याकडे पाठ करून झोपली. परंतु अजूनही तिचे नितंब अनावृत्त नव्हते. त्यावर पांढऱ्या रंगाची चड्डी घट्ट बसली होती.

'मामी... ती चड्डीही काढून ठेव... खरं सांगू... तुमच्या या सेक्सी फिगरचं शंभर वर्षांपूर्वीच्या एखाद्या महाराणीप्रमाणे स्केच बनवायचं आहे... त्यावेळी अशा चड्ड्या  वगैरे नव्हत्या...' मी धाडस करून म्हणालो.

'काय रे... तू माझं स्केच बनवत आहेस की मला नग्न पाहू इच्छित आहेस...' मामीने विचारले.

'काय बोलताय मामी... तुम्हाला जर तसं वाटत असेल तर काढलेला परकर पुन्हा घाला.' मी नाराज होत म्हणालो.

'वाईट वाटून घेवू नकोस हं... चित्रकाराला एखादं चित्र बनविण्यासाठी किती त्रास घ्यावा लागतो याची मलाही कल्पना आहे' असं म्हणत मामीने दोन्ही पाय वर घेवून चड्डी काढली. तिचे खळखळ मानविणारे नितंब उघडे झाले होते. माझा श्वास जागच्या जागी थांबल्याचा भास मला झाला. ती गाऊन गुडघ्याखाली घेवू लागताच मी गुडघ्यांच्या वरच ठेवू दिला.

'अशाच पडून रहा मामी...' मी म्हणालो आणि स्केच बनवू लागलो. तिच्या कमनिय देहाकडे पहात मी कागदावर तिचा देह उतरवू लागलो. तिच्या नितंबांचा उठावदारपणा मला सारखा विचलित करीत होता.... त्यामधली खोल गेलेली गुहा मला बेचैन करीत होती. तरीही थरथरत्या हाताने मी वीस मिनिटांत तिचं स्केच बनवलं. स्केच खरोखरच छान बनलं होतं.

माझ्या  अधाशी नजरेला आणखी काही वेळ तिच्या भरदार नितंबांचं रसपान करायचं होतं. पण तेवढ्यात मामी उठून बसली. उठून बसताना तिच्या मांड्या विलग झाल्या होत्या. त्यामुळे गाऊनमधून मला तिच्या बदामी योनीचं दर्शन झालं होतं. तिची बदामी योनी केसाळ पुंजक्यामुळे आणखी मोहक दिसत होती. मी ओठांवरून जीभ फिरवली. माझं लिंग लुंगीत केव्हापासून ताठरलं होतं. लुंगीचा समोरचा भाग फुगल्यासारखा वाटत होता.

'दाखव बघू...' माझ्या हातातून स्केच घेवून मामी पाहू लागली. माझी चोरटी नजर मात्र तिच्या लक्षात आली नसावी.

'ओह... माझं नितंब भलतेच सुंदर आहेत... मला याची जाणीवच नव्हती... पण तूही काही कमी नाहीस... तुझ्या हातात जादू आहे जादू... असं वाटतंय तुझ्या हाताचं चुंबन घ्यावं...' असं म्हणत तिने स्केच बाजूला ठेवलं. माझी नजर कुठे चिपकली आहे ते तिने पाहिले.

'ए... बेइमानी करायची नाही हं...' ती आपले हात योनीवर ठेवत म्हणाली, 'ही फसवणूक आहे... बिचारीला नजर लागेल तुझी...' तिच्या स्वरात चंचलता मावत नव्हती.

'असं काय करताय मामी... जरा पाहू दे ना... पाहिल्याने तुमचं काय बिघडणार आहे?' असं म्हणत तिचा हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला.

'मला सर्व माहीत होतं... स्केच बनविण्याचा तू बहाणा केला होतास... तुझ्या मनातील भावना मी आधीच तुझ्या डोळ्यात ओळखल्या होत्या.' मामी योनीवर हात दाबून ठेवीत चंचल स्वरात म्हणाली. तिच्या गुलाबी ओठांवर हसू खेळत होतं.

'तसं काही नाही मामी... खरं सांगायचं तर... तुमचं स्केच बनवता बनवता माझं लिंग ताठरलं होतं आणि आता तुमची योनी पाहून तर तो अंडरपॅन्ट आणि लुंगी फाडून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करीत आहे... जर तुम्ही त्याची उत्तेजना शांत केलीत... मला म्हणायचं होतं... तुमच्या हाताने त्याला जरा मालिश केलीत तर फार मोठी मेहरबानी होईल माझ्यावर नाहीतर मलाच ते काम करावं लागेल...' मी निर्लज्जपणे म्हणालो. मामीच्या चंचल बोलण्याने आणि वागण्याने मला तोच मार्ग दाखवला होता.

'काय? मी तुझं हस्तमैथुन करू...?' तिने हडबडून जाण्याचा अभिनय करीत विचारले.

'त्यात काय झालं... तुमचं थोडंच काही नुकसान होणार आहे?' मीही आता निर्लज्ज बनलो. मी निर्लज्ज बनण्याचं मुख्य कारण म्हणजे मामी अजूनही माझ्याशी एकदाही कठोरपणे वागली नव्हती. उलट तिच्या मादक डोळ्यात चंचल भाव येत-जात होते.

मी निर्लज्जपणाची सीमा पार करीत कंबरे भोवती गुंडाळलेली लुंगी सोडली. अंडरपॅन्ट मधून ताठरलेलं लिंग बाहेर काढलं. बंदुकीच्या नळीप्रमाणे ते सरळसोट ताणलं गेलं होतं. ताठ- आठ इंच लांबी होती त्याची.

'बघा ना... किती बेचैन झालाय तो... खरं तर तुमच्या योनीने याला खुपच भडकवलं आहे... जरा तुम्हीच हात लावून बघा...' मी मामीचा दुसरा हात माझ्या लिंगावर ठेवत म्हणालो, 'तुम्हाला स्वत:लाच त्याची दया येईल.'

'उफ... अगदी सैतान आहेस की...' मामी लिंगावरून हात काढत म्हणाली.

'मी नाही... हा सैतान आहे...' मामीचा हात पुन्हा मी लिंगावर ठेवत म्हणालो.

'ठीक आहे... मी तुझी इच्छा पूर्ण करते... पण त्यापुढचा विचार करायचा नाही' मामी माझं लिंग पकडत म्हणाली.

'चालेल... पण तुमच्या योनी वरून हात तरी बाजूला करा... ती सुंदर बदामी गुहा पाहून माझं काम लवकर होईल...' मी आनंदी स्वरात म्हणालो.

'फारच हट्टी आहेस...' मामीने योनीवरचा हात बाजूला केला. माझे अंडकोष गोंजारू लागली. मग लिंग हातात धरून मागे-पुढे हलवू लागली. उत्तेजनेने माझी अवस्था विचित्र झाली होती.

'ओह... खूप मोठा आहे तुझा खुंटा... आधीपासून इतका तगडा आहे की आपला हात जगन्नाथचं काम करून त्याला एवढं मोठं केलं आहेस.' मामीने माझ्या लिंगाचा शेंडा चोळत मादक स्वरात विचारलं.

'उफ... आहं... त्याचा आकारच नैसर्गिक अवस्थेत तेवढा आहे... हाय... आणि कधी कधी हस्तमैथुन करावच लागतं मामी...आहं... मामी... तुमची ही ब्रा नाही का काढू शकत तुम्ही...?' मी कामुक चित्कार फोडत विचारले.

'का नाही... मेन गेटच तू पाहिलं आहेस... मग उरोज दाखवायला काय हरकत आहे... माझा मादक देहच पहायचा ना तुला... बघून घे...' असं म्हणत मामीने गाऊन काढला. मग ब्राचा हूक काढून ब्राही काढली. पुढच्याच क्षणी तिचे भरदार मांसल स्तन मुक्त होवून डोलू लागले. मोठ-मोठ्या स्तनांची बोंडे द्राक्ष्यांप्रमाणे टपोरी होती. ती बोंडं ताठरल्यासारखी वाटत होती. मामी पुन्हा माझं लिंग हातात पकडून हलवू लागली.

'मामी... मी स्पर्श करू यांना...?' मी विचारले.

'अवश्य...' मामी खट्याळपणे म्हणाली. 'नुसता स्पर्श करूनही तुझं समाधान होणार नाही. तेव्हा त्यांना तोंडात घेण्याचीही मी परवानगी देत आहे... तुझा हा दणकट खुंटा पाहून माझंही तन-मन डोलू लागलं आहे...' मामी कामुक स्वरात म्हणाली.

'ओह... मामी किती चांगल्या आहात तुम्ही...' असं म्हणत मी तिचे दोन्ही उरोज पकडले. काही वेळ दाबले. पण त्याने माझं मन भरलं नाही. त्यामुळे पुढे होवून मी तिचा एक स्तन तोंडात घेतला आणि चोखू लागलो.

'आहं... उफ... सी... ई... कितीरे जोरात चोखतोस... दूध काढण्याचा विचार आहे का... उफ... जरा आरामात... सावकाश... चोख...' मामी मादकपणे चित्कारत म्हणाली. तिचा चेहरा लाल गुलाबी झाला होता. ती देखील माझ्याप्रमाणेच वासनेच्या आगीत तळमळू  लागली होती.

स्केच बनविण्याच्या बहाण्याने सुरू झालेली कहाणी आता अगदी संभोगापर्यंत पोहचली होती. मी पुरता मस्तीत आलो होतो.

'तुम्ही झोपा मामी... मग बघा... तुमचा हा भाचा तुम्हाला कसा स्वर्गसुखाची सैर करून आणतो ते...' मामीचा सुंदर चेहरा दोन्ही हातांच्या अोंजळीत पकडीत मी म्हणालो.

'पाहू दे तरी... नव्या जोडीदारा बरोबर स्वर्गसुखाची सैर कशी असते ती... नाहीतरी तुझ्या या भल्या मोठ्या ब्रशने तू माझ्या योनीत पेंटिंग काढल्याशिवाय राहणार नाहीस...' असं म्हणत मामी उताणी झोपली. माझा शर्ट मी काढला. अंडरपॅन्टही काढली आणि मामीच्या ओठांची चुंबने घेवू लागलो. मामीचे हात माझ्या ढुंगणावरून फिरू लागले. नितंबांच्या फटीत ती बोटांनी चाळे करू लागली.

मामीच्या मानेची चुंबने घेत असताना मी तिचा एक स्तन दाबत होतो. टपोरं बोंड बोटात धरून चोळत होतो.

'आहं... सी... ई... उफ... तू तर चांगला खेळाडू आहेस... मी तुला अनाडी समजत होते... हाय... उफ...' मामीचे चित्कार वाढत चालले होते. तिचा श्वास वेगाने होवू लागला होता. तिचा कमनिय देह थरथरत असल्याची जाणीव मला होत होती. मी तिचे दोन्ही स्तन आळीपाळीने चोखत म्हणालो, 'मामी... मामांची तर मज्जाच मजा आहे... तुमचा संपूर्ण देह तर लोण्यासारखा मधुर आहे... किती मस्त स्वाद आहे... ब्ल्यू फिल्म मधल्या तरुणींसारखाच तुमचा देह सेक्सी आहे... त्या तरुणी किती धुंदपणे बिनधास्तपणे एकाचवेळी तीन-चार तरुणांबरोबर सेक्स क्रिडा करतात... हाय... एकाच योनीत... एकाचं गुदद्वारात... तिसऱ्याचं तोंडात... तर चौथ्याचं हातात धरून एकाच वेळी त्यांचं पाणी पाडतात... तरुणाचं लिंग तर त्या इतक्या आवडीने चोखतात की काही विचारू नका...'

'काय म्हणालास लिंग चोखतात...' मामी चटकन् उठत म्हणाली, 'बघू दे तुझा खुंटा, इकडे कर...' मामी पुरती चेकाळली होती. माझं लिंग तोंडात घेवून ती चोखू लागली होती. मी उत्तेजनेने वळवळू लागलो होतो.

'ओह... मामी... बाहेर काढा त्याला... तुमच्या योनीत... घालायचं आहे ना... तुमच्या योनीत बघा किती आग भडकलीय...' मामीच्या तोंडातून लिंग बाहेर काढत म्हणालो.

'उफ... ठीक आहे... रसिक... घुसव तुझा खुंटा माझ्या योनीत. आहं... माझ्या योनीला चांगलं ठोकून काढ... सी... ई...' मामी मांड्या फाकवून उताणी झोपत म्हणाली.

मी तिच्या मांड्यांवर माझ्या मांड्या चढवल्या आणि योनीवर लिंग टेकवलं तशी ती म्हणाली, 'उफ... रसिक... खूप मोठा आहे रे तुझा... जरा सावकाश घाल... बघ कसा माझ्या योनीवर तापलेल्या सळईसारखा जाणवतोय...'

पुढच्याच क्षणी मी जोरात दणका मारला. एकाच दणक्यात माझं संपूर्ण लिंग योनीत घुसवलं होतं. मामीने मला घट्ट आवळून धरले. तिचे स्तन माझ्या छातीवर दबले गेले. तिच्या ओठांची चुंबने घे, मानेभोवती हातांचा विळखा घालत मी वेगाने दणके मारू लागलो. आम्ही दोघेही खूपच उत्तेजित झालो होतो. त्यामुळे काही वेळातच आम्ही दोघंही शांत झालो. मामीला माझा दमदारपणा आवडला होता. तिने मला त्या दिवसापासून आपलंसं करून घेतलं होतं. मीही तिच्या मादक देहाला भुललो होतो. अनेकदा आम्ही ते सुख लुटलं होतं. आजही मी मामीकडे गेलो की तिच्या देहाचा उपभोग घेतल्याशिवाय येत नाही.

0 Comments

Post Comments