Wed, 23 Oct 2019
Contact No: +91 9000305252

हक्काचा ठोक्या

हक्काचा ठोक्या
Jun 22, 2019

डॉक्टर प्रकाश राणे एक नावाजलेले लैंगिक तज्ञ होते. गेली पंधरा-वीस वर्षे ते त्या क्षेत्रात कार्यरत  आहेत.   त्यांचं नाव संपूर्ण शहरभर पसरलं होतं. प्रांजली त्यांच्याकडे मदतनीस म्हणून काम करीत होती. सात-आठ वर्षं त्यांच्या हाताखाली काम करता-करता ती जवळ  जवळ त्यांची रखेल झाली होती. प्रांजलीने लग्न केलं नव्हतं. ती एकटीच भाड्याच्या खोलीत रहात होती. डॉ. प्रकाश यांच्याबरोबर शरीरसंबंध जुळल्यानंतर ती त्यांच्याच अलिशान बंगल्यात रहायला आली होती. डॉक्टर रात्री तिच्या मादक देहाचा मनसोक्त उपभोग घ्यायचे. एवढंच नव्हे तर दुपारी विश्रांतीच्या वेळी ही दवाखान्यात तिला अंगाखाली घ्यायचे. एखाद्या वेळी मनसोक्त प्रणयक्रिडा करण्याची इच्छा झाली तर उत्तेजक इंजेक्शन घेवून एकमेकांच्या देहावर तुटून पडायचे. प्रांजली कमालीची सेक्सी होती. तिची वासना चाळवली गेली की डॉ.क्टरांना अंगावर चढवून घेतल्याशिवाय तिला चैन पडायचं नाही.

डॉक्टरांचं नाव शहरभर पसरलं तशी त्यांच्याकडे येणाऱ्या पेशटंची संख्याही वाढली. त्यामुळे  आतल्या खोलीत डॉक्टरांना प्रांजलीची आवश्यकता भासू लागली. काही स्त्रिया आपल्या समस्या घेवून आल्या की प्रांजली त्यांच्या आजाराची चौकशी करायची. उपचार मात्र डॉक्टर करायचे. बाहेरच्या खोलीत नंबर वगैरे देण्यासाठी डॉक्टरांनी निलेश नावाचा तरुण कामाला ठेवला होता. तो कामावर लागल्याला पंधरा दिवस झाले होते. तो कामाला लागल्यानंतर लवकर येवून दवाखाना उघडण्याचं, झाडू काढण्याचं, लादी पुसण्याचं प्रांजलीचं काम करायला लागल्यामुळे  तिची कामं कमी झाली. ती कामं आता निलेश करू लागला होता.

रविवारची रात्र डॉ क्टर आणि प्रांजलीने चांगलीच गाजवली होती. रात्रीत चार वेळा  त्यांनी संभोगसुख ओरबडून घेतलं होतं. सकाळी दवाखान्यात जाताना प्रांजली मुद्दामच त्यांना पाठीमागे लगडून बसली होती. तिची भरदार छाती त्यांच्या पाठीवर घासली जात होती. हादरे बसले की तिचे पुष्ट उरोज त्यांच्या पाठीवर दाबले जात होते.

एखाद्या रात्री मद्यपान जास्त झालं तर डॉक्टर सकाळी उतारा घेतात याची प्रांजलीला कल्पना होती. त्या रात्री बराच धिंगाणा घातल्यामुळे सकाळी डॉक्टरांबरोबर संभोग करायला हवा होता असं तिला वाटत होतं.

'डॉक्टर... रात्री आपण जो धिंगाणा केला त्याची नशा अजून उतरली नाही.' तिने मनातील भावना उघड केली.

'अगं... मग सकाळी जवळ यायचं होतस ना...' डॉक्टर म्हणाले.

'जेवण वगैरे बनवायचं होतं ना... मग कशी जवळ येवू?' ती म्हणाली.

'वेडाबाई... खालच्या भोकाची भूक भागवायची इच्छा झाली की स्वयंपाकाला सुट्टी द्यायची. एक दिवस आपण दोघं बाहेर जेवलो असतो.' डॉक्टर म्हणाले.

'सकाळी जमलं नाही... दुपारी करू ना धम्माल...' ती त्यांच्या खांद्यावर हनुवटी टेकवत म्हणाली.

'दुपारी तसं करायला जमेलच असं नाही. एखादा पेशंट आला तर आपल्याला वेळ मिळणार नाही. पण वेळ मिळाला तर नक्की करू आपण.' डॉक्टरांनी तिची निराशा केली नाही.

गेल्या चार-पाच वर्षांत त्या शहरात लहान-मोठे कारखाने उभे राहिले होते. मोठी हॉटेल्स उमी राहिली होती. शहरातलं राहणीमान बदललं होतं. उच्चशिक्षित अधिकारी बाहेरून शहरात आले होते. त्यांच्या मनोरंजनासाठी अनेक कॉलगर्लही शहरात आल्या होत्या. अनेक कॉलगर्ल डॉक्टरांकडे आपल्याला काही रोग तर झाला नाही हे तपासून घेण्यासाठी काही दिवसांच्या अंतराने येत. अनेक पुरुषांबरोबर प्रणयचाळे करणाऱ्या कॉलगर्ल आपल्या शरीराची बारकाईने काळजी घ्यायच्या.

काहीकॉलगर्ल अशा होत्या की डॉक्टरांच्या प्रभावी व्यक्तिमत्वावर भाळून जात. स्वत: त्यांच्याशी कामक्रिडा करण्यासाठी तयार होत. डॉक्टरही रंगेल माणूस होता. एखादीला काहीच रोग झालेला नसेल तर प्रांजलीला बाहेर पाठवून ते आपल्या खोलीत तिच्याशी कामक्रिडा करीत. जणू काही तिच्याशी कामक्रिडा करून ते तिच्या शरीराच्या तपासणी करीत. आजपर्यंत अनेक कॉलगर्ल त्यांनी अंगाखाली घेतल्या होत्या.

प्रांजली त्यांच्याशी संभोग करण्यासाठी आतुरली होती. त्यामुळे आज तरी एखादी कॉलगर्ल दवाखान्यात येवू नये असं तिला वाटत होतं. कारण काही कॉलगर्ल मुद्दामच दुपारच्या वेळी  येत. डॉक्टरांकडून स्वत:ची ठोकून घेण्यात त्यांना मजा वाटायची. एखादी दुपारी आली की मग डॉक्टर आतल्या खोलीत तिच्या देहाचा मनसोक्त उपभोग घ्यायचे.

दुपार झाली. कोणीच कॉलगर्ल आली नसल्याचे पाहून प्रांजली आनंदीत झाली. उत्साहाने ती आतल्या रूममध्ये शिरली.

'प्रांजल... बरं झालं तू आलीस... मी तुला हाक मारणारच होतो. जेवलीस तू...?' डॉक्टरांनी विचारले.

'जेवणाचं जाऊ द्या... मी मुद्दामच आत आले... तुमचा विचार काय आहे...?'

'खरं सांगू... आज ज्योतीच्या भोकात दांडा घालून मनसोक्त ठोकण्याचा माझा विचार आहे... तू चटकन् जेवून घे आणि माझ्या  बरोबर तिच्या घरी चल...' डॉक्टर म्हणाले.

डॉक्टरांच्या बोलण्याने प्रांजलीची निराशा झाली. खरं तर तिला डॉक्टरांचा दांडा आपल्या योनीत घुसवून स्वत:चं समाधान करून घ्यायचं होतं. पण तिला त्यांच्या दांड्याची गरज असताना ते मात्र दुसरीलाच ठोकायला निघाले होते.

ज्योती तशी सुंदर होती. मादक देहाची होती. तिला तिच्या नवऱ्याकडून संभोगसुख मिळत नव्हतं. काही दिवसांपूर्वी ते जोडपं डॉक्टरांकडे आलं होतं. डॉक्टरांनी तिच्या नवऱ्याला उत्तेजक औषधं दिली. तरीही ज्योतीला सुख मिळत नव्हतं. एक दिवस तिने ते औषध घेतलं. ती इतकी तापली की काय करावं हे तिला सुचेना. योनीत प्रचंड खाज सुटली होती. ती सरळ  डॉक्टरांकडे आली. खोलीत शिरताच तिने सरळ  डॉक्टरांना मिठी मारली. त्यांच्यावर चुंबनांची बरसात करून तिने त्यांचे कपडे ओरबाडून काढले. त्यांचा दांडा तोंडात घेवून चोखू लागली. डॉक्टरही चेकाळले. पण ज्योती अतिशय तापली होती. तिने डॉक्टरांना खाली झोपवले आणि त्यांच्यावर चढून तिने ज्या वेगाने त्यांच्याशी प्रणय केला ते पाहून डॉक्टरही अचंबित झाले. त्या दिवसानंतर लहर आल्य

0 Comments

Post Comments