Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

खंडाळ्याचा घाट

खंडाळ्याचा घाट
Jun 22, 2019

गेले दोन महिने मधुकर बेकार होता. घरी बसून त्याला कंटाळा आला होता. नोकरी सुटल्यानंतर तो सरळ गावी निघून आला होता. एका श्रीमंत शेठकडे मधुकर गेली दहा वर्षे नोकरी करीत होता. त्याला पगारही चांगला म्हणजे आठ हजार रुपये मिळत होता. काम तसं काहीच नव्हतं. साहेबाला त्याच्या ऑफिसात सोडायचं नि आणायचं. त्याच्या मुलीला कॉलेजमध्ये सोडायचं. बाकीच्या वेळी मधुकर रिकामाच असायचा. त्याला जेवण-खाण्याचे पैसेही वेगळे मिळत होते. पण म्हणतात ना, एखाद्याला मिळतं त्याला ते व्यवस्थित खाता येत नाही. अर्थात त्यात सर्वस्वी मधुकरचाच दोष होता असं म्हणता येणार नाही.

मधुकर ज्या शेठकडे ड्रायव्हरची नोकरी करीत होता. त्याची अठरा वर्षाची मुलगी अतिशय चंचल वृत्तीची होती. नाहीतरी श्रीमंताच्या मुली चंचल असतातच म्हणा. तशीच तीही चंचल होती. मधुकरला ती भलतीच आवडू लागली. अनेकांबरोबर प्रणयाचे रंग उधळणाऱ्या त्या तरुणीला मधुकरच्या नजरेतील मूकभाषा कळली. मधुकर अविवाहित होता. शरीराने मजबूत होता. सावळ असला तरी आकर्षक होता. त्यामुळे तिने त्याला प्रणयाचे निमंत्रण दिले. ती स्वत: त्याच्यासमोर नग्न झाली. अनेकांचे हात फिरल्याने तिचा देह चांगलाच भरला होता. उरोज टमटमीत झाले होते. गोरापान वर्ण, देखणा चेहरा, भरलेले नितंब, केसविरहीत फुगीर योनी आणि मखमली मांड्या पाहून मधुकर पुरता चेकाळला होता.

नाहीतरी त्यालाती आवडत होतीच. त्यामुळे तोही तिच्या नग्न देहाच्या दर्शनाने घायाळ झाला. तिने स्वत: त्याचे कपडे काढले. त्याचा दांडा मनसोक्त चोखल्यानंतर त्याला आपली योनीही चाटायला लावली होती. तिचे उरोज चोखता, दाबताना मधुकर जणू हवेतच तरंगत होता. त्याचा दांडा चवताळल्यासारखा उड्या मारत हातो. ती त्याचा दांडा पाहून इतकी खुश झाली की सरळ त्याच्या मांड्यांवर बसून त्याचा दांडा तिने योनीत घालून घेतला होता. त्याच्या मानेभोवती हाताचा विळखा घालून ती वेगाने वरखाली झेपावू लागली. त्याचा दांडा वेगाने तिच्या बुळबुळीत योनीत आतबाहेर होत होता. अनेकांचे लिंग घालून घेतलेली तिची योनी चांगली फसफसली होती. दांडा आतबाहेर होताना पच...पच.. आवाज उमटत होता. तिचे उरोज चोखत, नितंब धरून मधुकरही खालून दणादण दणके मारीत होता.

थोड्याच वेळाने ती ओणवी झाली. तिने त्याला मागून दांडा घुसवायला सांगितले. मधुकर तिच्या त्या सेक्सी वागण्यावर एकदम खुश झाला होता. तो तिच्या मागे आला.

तिच्या वासलेल्या योनीत लिंग घुसवून दणादण दणके मारू लागला. तिची हिंदकळणारी स्तने दाबू लागला. ती बेभानपणे चित्कारत त्याला चेतवीत होती. तसा तो आणखी वेगाने दणके मारीत होता. दोघांचीही हालचाल वेगाने होत होती. एकदाची दोघेही शांत झाली.

त्यानंतर ती नेहमीच मधुकरकडून शरीरसुख लुटू लागली. मधुकरला तर तिच्या मादाळलेल्या देहाने वेड लावले होते. पण एक दिवस त्यांची चोरी पकडली गेली. त्या दिवशी उन्मादाच्या भरात ती दोघे आतून दरवाजा लॉक करायला विसरली होती. त्यांचा खेळ ऐन रंगात आला असतानाच तिची आई दार उघडून आत येणार तोच तिने तो प्रकार पाहिला. मधुकर आणि तिनेही आईला पाहिले. मधुकर पुरता घाबरून गेला. आता आपले काही खरे नाही असे त्याला वाटू लागले.

त्या तरुणीने तर सरळ सांगितले की, हाच मला नेहमी या कामासाठी मारण्याची भीती दाखवतो. मधुकर गर्भगळीत झाला. संध्याकाळी शेठने त्याला बेदम मारले आणि नोकरीवरून काढले. त्याला आपल्या पोरीचे चाळे ठाऊक असावेत म्हणून त्याने मधुकरला पोलिसांच्या हवाली केले नाही हे मधुकरचं नशीब.

मधुकर सरळ गावी निघून आला. दोन महिने तो बसून होता. अशातच त्याच्या एका मित्राने त्याला नोकरी आहे असं सांगून बोलावून घेतले. एका मारवाडी शेठला ड्रायव्हरची गरज होती. मधुकर अविवाहित होता. पण आपण विवाहित असल्याचे सांगून त्याने मारवाडी शेठकडची नोकरी पत्करली होती. आपण विवाहित आहोत हे पटवून देण्यासाठी त्याला एका वेश्येचा आधार घ्यावा लागला होता. पैशाच्या मोबदल्यात ती त्याच्यासाठी आली होती. आपण या नोकरीसाठी गावाहून बायकोला बोलावून घेतलंय असं त्याने सांगितलं होतं. तरुणीची निवडही त्याने तशीच केली होती.

ड्रायव्हर विवाहित हवा अशी मालकाची अट होती. आणि मधुकरला नोकरीची गरज होती. म्हणून त्याला हा खटाटोप करावा लागला होता. पगारही सुरुवातीला आठ हजार रुपये मिळणार होता. या मालकाचा अविवाहित नोकरांवर त्याचा विश्वास नव्हता. अविवाहित तरुणांची बायका-पोरींवर नजर असते अशी त्याची समज होती. अर्थात त्याचं खरंही होतं. तशी उदाहरणं रोज घडत होती.

पारेख शेठना विवाहित ड्रायव्हर हवा असण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण होतं. त्यांच्या घरात दोन स्त्रिया होत्या. एक म्हणजे त्यांची बायको शांता बेन....शांताबेन साधारण पस्तीच एक वर्षाच्या होत्या. पण अजूनही दिसायला देखण्या होत्या. देहाने स्थूल असल्या तरी त्यांच्या देहात एकप्रकारचं आकर्षण होतं. इतर मारवाडी स्त्रियांप्रमाणे त्यांचं शरीर सुटलेलं नव्हतं. उरोज भरगच्च होते. नारळच्या आकाराचे उरोज ब्लाऊजमध्ये मावत नव्हते. दोन डोंगरासारखे नितंब तितकेच सुडौल होते.

दुसरी होती. पारेख शेठची मुलगी प्रियंका... ही प्रियंका आठरा वर्षााची बारावीत शिकणारी तरुणी होती. तीदेखील यौवनाने मुसमुसलेली होती. सुंदर चेहरा, छाती चांगलीच विकसित झाली होती. नाजूक कंबर, नितंबांना भलतीच गोलाई प्राh झाली होती.

मधुकरचा पहिला अनुभव अतिशय वाईट होता. त्यामुळे तो प्रियंकाबरोबर बोलायचं तर दूर परंतु तिच्याकडे पाहण्याचंदेखील टाळत होता. पारेख साहेबांचं मोठं दुकान होतं. त्यांना दुकानात सोडायचं-आणायचं, प्रियंकाला कॉलेजमध्ये सोडायचं... येताना ती एकटी यायची. तसं तिने वडिलांना सांगितले होते. त्यामुळे मधुकरचे एक काम कमी झाले होते. कधी-कधी मालकीणबाईंना बाजारात किंवा एखाद्या धार्मिक कार्यात घेवून जावे लागायचे.

0 Comments

Post Comments