Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

मधुचंद्राच्या रात्री

मधुचंद्राच्या रात्री
Jun 22, 2019

मी सत्तावीस वर्षांची तरुणी असून एका मुलाची आई

आहे. तशी मी सुखी आहे पण माझ्या नवऱ्याबद्दल मी खूप दु:खी आहे. लग्नाला पाच वर्षे होवूनही त्यांच्या स्वभावात काहीच बदल घडला नाही. पती साधे-भोळे तर आहेतच शिवाय काहीसे बावळटही आहेत. कुणीही काहीही सांगावं आणि त्यांनी चटकन करावं. चांगलं काय, वाईट काय याचा विचार करण्याची त्यांच्यात कुवतच नाही. त्यांची बौद्धिक क्षमताच कमी आहे. ते चटकन कुणाच्याही दडपणाखाली येतात. त्यांच्या या भोळ्या स्वभावाचा सर्वांनीच आजपर्यंत फायदा उचलला आहे. घरात पतीचे दोन भाऊ त्यांच्या पत्नी आहेत. नणंदेचे लग्न झालं आहे. पण ती पतीसोबत माहेरीच राहते. माझे पती त्यांच्या बहिणीच्या नवऱ्याला म्हणजे भावोजीला खूप घाबरतात. तो बायकोच्या घरी रहात असूनही माPया नवऱ्याच्या भोळ्या स्वभावाचा नेहमी फायदा घेत असतो. पतीच्या मनातील त्याच्याबद्दलची भीती काढण्याचा मी प्रयत्न केला. पण काहीच उपयोग झाला नाही. पतीच्या या वागण्यामुळे मी मात्र अडचणीत आलो होतो.

लग्नानंतरच्या पहिल्या रात्रीचाच किस्सा मी तुम्हाला सांगते म्हणजे  माझ्या पतीच्या स्वभावाची तुम्हाला कल्पना येईल. एखाद्या बारा-तेरा वर्षांच्या मुलानेही त्यावेळी डोकं लढवून पुढं काय करायचं ते ओळखलं असतं, पण माझे पती त्यापेक्षाही मंदबुद्धी निघाले.

त्या रात्री पती अंग चोरून बसले होते. मी त्यांना जवळ येण्याचा इशारा करीत होते. अर्धी रात्र व्हायला आली तरी ते माझ्या जवळ आले नाहीत. ते लाजत असावेत असं वाटून मी त्यांच्याजवळ येत म्हणालो, 'असे काय बसलात, बेडवर या ना...'

ते लाजले. खरं तर मी लाजायला हवी होते. पण तेच लाजत होते. मी त्यांचा हात पकडून त्यांना बेडवर बसवत म्हटले, 'आज आपली मधुचंद्राची रात्र आहे.'

'... माहीत आहे.' एखाद्या नववधूप्रमाणे लाजत ते म्हणाले.

'माहीत आहे... मग असे शांत का?' मी हसून हळूच विचारले.

'मग मी काय करू?'

'आजच्या रात्री जे पती-पत्नी करतात ते?'

'काय?'

उफ... मी कपाळाला हात लावला. त्यांना त्या गोष्टीची देखील माहिती नव्हती. तरीही मी मोठ्या आशेने त्यांना मधुचंद्राच्या रात्रीविषयी समजावले. त्यानंतर मी त्यांचे माझे कपडे काढले तसे ते म्हणाले, 'मला लाज वाटतेय लाईट बंद कर ना.'

'खड्यात गेला लाईट... कसे पुरुष आहात तुम्ही... अगदी मुलींसारखे लाजत आहात.' मी जरा जोरात म्हणाले. तसे ते काहीसे बावरून गेले. मी पुढे काही बोलले नाही. त्यांची कीव करावीशी वाटत होती मला. मी प्रेमाने त्यांना स्पर्श करू लागले, बिलगू लागले. ते उत्तेजित होताच मी त्यांचे हात माझ्या उरोजांवर दाबून धरले. तसे ते म्हणाले, 'उफ... किती आग भडकलीय यांच्यात... माझ्या शरीरातील रक्त उसळ्या मारू लागलंय असं का वाटतंय मला?'

यावेळी  मात्र मला हसू आल्याशिवाय राहिलं नाही. 'अगदी बावळट आहात तुम्ही... या मांसल गोळ्याना गोंजारत रहा... सर्व काही समजेल तुम्हाला.'

ते माझ्या उरोजांना कुस्करत होते. दाबत होते. परंतु पुढे काय करायचं हे मात्र त्यांना समजलं नाही. मला मात्र कामभावना असह्य झाली होती. नाईलाजाने मलाच निर्लज्ज बनावं लागलं. मी म्हणाले, 'लवकर करा ना...'

'काय...?' त्यांनी हडबडून विचारले.

मी वैतागले. उठून त्यांची अंडरपॅन्ट खाली खेचली. ते मात्र अरे... अरे... करीत माझा हात पकडीत होते. पण मी त्यांची अंडरपॅन्ट  काढून टाकली. त्यांचं लिंग पाहून डोळ्यात नशा उतरली. पहिल्यांदा मी माझ्या पतीचं लिंग पहात होते. पाच-सात इंच लांब, खूप जाड होतं त्यांचं लिंग. माझ्या मांड्यांमध्ये तीव्र खाज सुटली. उत्तेजनेने वेडावून मी त्यांचा हात माझ्या तापलेल्या योनीवर ठेवला. त्यांची नजर माझ्या योनीकडे गेली. एवढ्या वेळात प्रथमच त्यांनी माझ्या योनीकडे पाहिले होते. बोटांनी ते योनी चोळू लागले. परंतु योनीद्वाराशी त्यांची बोटं जाताच त्यांनी घाबरून हात मागे घेतला. उत्तेजनेमुळे योनी खूप तापली होती. योनीतील स्त्रावाने बुळबुळीत झाली होती. त्यांची बोटं योनी रसाने भिजली होती.

ते आश्चर्याने त्यांच्या भिजलेल्या, चिकट झालेल्या बोटांकडे पहात होते.

'आता तरी करा ना...' मी उतावीळ स्वरात म्हणाले.

'काय...?' ते पुन्हा म्हणाले. आता मात्र मला त्यांचा राग आला होता... उत्तेजनेमुळे मला वेड लागायची पाळी आली होती आणि ते मात्र अनाडी बनत होते. मी त्यांचं लिंग माझ्या योनीच्या दिशेने ओढत मोठ्याने म्हणाले, 'अहो, अकलेचे कांदे... तुमच्या याला माझ्या हिच्यात घुसवा...'

'... काय...?' त्यांच्या तोंडाचा वासूनच राहिला. ते आश्चर्याने माझ्या योनीकडे पहात म्हणाले, 'हा एवढ्या छोट्याशा बिळात कसा घुसेल?'

'घुसेल... या इकडे मी तुम्हाला मदत करते.' मी म्हटले. तसे ते होकारार्थी मान हलवत माझ्या मांड्यांमध्ये आले. मी स्वत: त्यांचं लिंग पकडून योनीच्या भेगेत फिरवलं. मग योनी मुखावर टेकवत म्हणाले, 'आता मारा दणका...'

पती महाशय अनाडी होते. त्यांनी अगदी हळूवारपणे लिंग आत ढकलण्याचा प्रयत्न केला. कुमारीकेच्या योनीत लिंग घुमवण्यासाठी जोरात दणका मारावा लागतो. याचीही त्यांना कल्पना नव्हती. त्यांचं लिंग जराही आत शिरलं नाही. कामातुर अवस्थेत मीच खालून नितंब उचलून दणका मारला. पण तरीही त्यांचं लिंग आत शिरलं नाही. त्यांची लिंगाची जाडी जरा जास्तच होती. त्यामुळे ते आत शिरू शकलं नाही. जाडी थोडी कमी असती तर सहजपणे आत शिरलं असतं.

दुसरीकडून ते व्यवस्थित जोरही लावत नव्हते. 'नाही घुसणार हा...' ते धपापत म्हणाले, त्याचबरोबर त्यांनी मागे सरकण्याचा प्रयत्न केला.

'घुसेल...' त्यांचं लिंग योनी मुखावर दाबून धरत मी म्हणाले. त्यामुळे ते मागे

0 Comments

Post Comments