Thu, 02 Apr 2020
Contact No: +91 9000305252

मळ्यातील घरात

मळ्यातील घरात
Jun 22, 2019

रात्रीचे दहा वाजले होते. दारू ढोसून आलेला वसंता नुकताच जेवला होता. त्याची बायको रंजना भांडी घासत होती. सोळा वर्षांची मुलगी नैना आधीच जेवून झोपली होती. जेवण होताच वसंता झोपडीबाहेर आला. झोपडीसमोरच्या दगडावर बसला. त्याने विडी पेटवली आणि झुरके घेत तो हवेत धुराची वलये सोडू लागला.

रंजनाने भांडी घासून ठेवली. दिवसभराच्या श्रमाने तिला झोप आली होती. नैना एका बाजूला झोपली होती. तिच्यापासून काही अंतरावर तिने नवऱ्याचं आणि तिचं अंथरूण घातलं. थकलेलं शरीर तिने अंथरूणावर पसरवलं. काही वेळातच तिचा डोळा लागला होता. तेवढ्यात वसंता आत आला. रंजना शेजारी झोपला. का कुणास ठाऊक आज त्याच्या मुलीला नैनाला मात्र झोप येत नव्हती. अधून-मधून ती सारखी कूस बदलत होती.

झोपडीत एक टिमटिमणारा दिवा पेटत होता. अंधूक प्रकाशात जवळचं सर्व काही दिसत होतं. बाहेर रातकिड्यांची किरकिर वाढली होती. पूर्ण वाडी एकदम शांत झाली होती. प्रत्येक घरातील माणसं गाढ झोपली होती. पण वसंताला मात्र झोप येत नव्हती. आज त्याचा म्हणावा तसा धंदा झाला नव्हता. हारे, टोपल्या, खुराडे बनवून तो गावोगावी फिरून विकण्याचा धंदा करीत होता. तसा त्याचा धंदा चांगला चालायचा. पण आज त्याच्या मनाप्रमाणे धंदा झाला नसल्याने त्याने थोडी जास्त घेतली होती.

विचाराच्या तंद्रीतच त्याने रंजनाच्या अंगावर हात ठेवला. त्याचा हात बरोबर तिच्या भरदार स्तनांवर पडला होता. तिच्या गुबगुबीत मांसल स्तनांच्या स्पर्शाने त्याचं सर्वांग मोहरलं. रंजना मात्र गाढ झोपली होती. वसंताता हात तिच्या भरदार स्तनांवरून फिरू लागला. हळूवारपणे तो तिचा एक स्तन कुस्करू लागला. स्तनांच्या टपोऱ्या बोंडी बोटात धरून चोळू लागला. हलकेच ओढू लागला. मधूनच त्याचा हात तिच्या पोटावरून, मांडीवरून आणि ओटीपोटावरून फिरत होता. तिच्या स्पर्शाने तो उत्तेजित झाला होता.

त्याच्या चाळ्यानी रंजनाची झोप चाळवली गेली. ती जागी झाली. तिने काहीशा रागाने नवऱ्याकडे पाहिले.

'अहो, झोपा ना निमूटपणे... मुलगी वयात आलीय... तरी तुमची खाज मुरली नाही वाटतं... दिवसेंदिवस तुमची खाज वाढतच चाललीय... मला झोपू द्या शांत...' त्याचा हात झिडकारत रंजना म्हणाली.

पण रंगात आलेला वसंता आता तिचं काही ऐकणार नव्हता. तिच्या रागावण्याने त्याचा जोर आणखी वाढला. तिच्या विरोधाला जुमानता त्याने रंजनाच्या ब्लाऊजची बटणं काढली. तिने आता ब्रेसियर घालायची बंद केली होती. त्यामुळे बटणं काढताच तिचे पुष्ट स्तन नग्न झाले. तिचे मांसल स्तन तो कुरवाळू लागला.

'अहो... अहो... असं काय करताय... फार चावट बनला आहात तुम्ही... पोरगी जागीच असेल ना अजून... दिव्याच्या उजेडात पाहील ना ती... जरा तरी लाज बाळगा... पोरीचा तरी विचार करा.' रंजना म्हणाली.

नैना त्यांचं बोलणं ऐकत होती. तिची उत्सुकता जागी झाली होती. तिने डोक्यावरचं पांघरूण खाली घेतलं आणि डोळे किलकिले करून ती पाहू लागली. पाहते तर तिचा बाप तिच्या आईची उघडी असलेली पुष्ट स्तन गोंजारत होता. तिचे गोरेपान स्तन दोन्ही हातांनी दाबत होता. वसंताने चटकन रंजनाची साडी कंबरेच्या खाली ओढली... चड्डी काढली आणि तिच्या नागड्या मदमस्त देहावर तो झोपला. त्याने आपला ताठलेला लांबलचक जाडजुड दांडा बाहेर काढला आणि रंजनाच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये ठेवला. तिच्या मांड्यांमधील गुलाबी योनींच्या भोकावर दांडा ठेवून दणके मारू लागला.

तो दणके मारू लागला. तिच्या देहावर हलू लागला. तशी रंजनाही खालून नितंब उचलून त्याला प्रतिसाद देवू लागली. रंजनाच्या तोंडून हाय... सी... ... जरा हळू करा... उफ... असे चित्कार बाहेर पडत होते. वसंता जोरजोरात दणके मारीत होता.

नैनाच्या डोक्यावरची झोप पार उडून गेली होती. हालचाल करता उघड्या डोल्यानी उत्सुकतेने ती आपल्या आईबापाचा प्रणय पहात होती. तिच्याही देहातील अणू-रेणू चेतला होता. ती एकदम अस्वस्थ झाली होती. तिच्या योनीत कामरस पाझरून योनी ओलीचिंब झाली होती. ती स्वत:च्या हातानेच स्वत:चे स्तन हळूवारपणे कुस्करू लागली. अंगावर पांघरूण असल्याने तिची हालचाल जाणवत नव्हती. ती पुरती मोहरून गेली होती. अनोख्या कामभावनांनी तिचं सर्वांग पेटून उठलं होतं. तिने गाऊनची बटणं काढली. ब्रेसियरमधून स्तन बाहेर काढले आणि जोरजोरात दाबू लागली. एका हाताने तिने गाऊन वर ओढला. चड्डीत बोटे घुसवली आणि एक बोट योनीत घुसवून आत-बाहेर करू लागली. ती पुरती चेकाळली होती.

इकडे वसंताची हालचाल थांबली होती. शांत होवून तो रंजनाच्या देहावरून खाली उतरला. रंजना तशीच पडून राहिली. बायकोच्या योनीत तो आपल्या वीर्याचा फवारा सोडून शांत झाला होता.

थोड्याच वेळात दोघंही झोपली. नैना मात्र जागीच होती. ती हळूच लघवी करण्यासाठी बाहेर आली. परत आत आली. पाहते तर तिच्या बापाचा धोतर अस्ताव्यस्त झाला होता. तिची आई तर अर्धनग्नावस्थेतच झोपली होती. त्यांच्याकडे एक कटाक्ष टाकून नैना आपल्या अंथरूणावर येवून झोपली. बऱ्याच वेळाने तिचा डोळा लागला होता.

भल्या पहाटे कोंबड्याने बांग देताच रंजनाला जाग आली. तिने कपडे व्यवस्थित केले आणि पुन्हा ती झोपली. नैनाही जागी झाली होती. भल्या पहाटेची वेळ होती ती. नैना उठली. अंथरूण गुंडाळून ठेवलं आणि गाऊन, टॉवेल , साबण, आतले कपडे घेवून घराबाहेर पडली. तिचे आई­बाप गाढ झोपेत होते. बाहेर अजून उजाडलं नव्हतं. अंधूक प्रकाशात नैना गावाबाहेर असलेल्या तलावाजवळ आली. तशी ती कधी-कधी अशावेळी तिथे अंघोळीसाठी जात होती.

या भल्या पहाटेच्या वेळी इथे कुणीच येणार नाही असा मनाशी विचार करून तिने अंगावरचे कपडे काढायला सुरुवात केली. सर्व कपडे तलावाकाठच्या मोठ्या दगडावर ठेवून ती परकर ब्रेसियरवरच एका

0 Comments

Post Comments