पण नग्न होऊन आणि विरघळेपर्यंत म्हणजेच लैंगिक समाधान होईपर्यंत पुरुषाकडून मसाज करून घेत होतो असे महिलांना सांगणे अवघड जाईल. असा मसाज होतो आणि त्याचा एक उपचार पद्धतीत समावेश करावा लागेल. याबाबती आपल्या ज्या काही शंका आहेत त्याची उत्तरे सापडतील. ब्रिटनमध्ये कोलीन रिचर्डस असे एक मसाज सेंटर चालवीत असले तरी प्रितष्ठीत अथवा विश्वसनीय मानले जाते. कोलीन स्वतः मसुअर असतांना आपसातील संबंध आणि लैंगिक बाबतीत प्रिशक्षण घेतलेले आहेत. मानसिक आणि शारीरिक बाबतीत समाधान देणारे मसाज सेंटर महिला, पुरुष आणि जोडप्यांसाठी चालवतात. महिला अनेक कारणांनी येथे जात असल्या तरी मुख्य कारणे चांगले ऑर्गज्म मिळवण्यापासून लैंगिक बाबतीत अस्वस्थता घालवणे आहेत. आपण तीन महिलांची मनोगते पाहू. जेनीफर एक ३४ वर्षीय डॉक्टर आहे. 'माझा मित्र मनासारखे समाधान देत नव्हता. तो थोडा घाई करायचा त्याने मला विरघळण्यासाठी मिळणारा वेळ पुरेसा नव्हता. मला एक फँटसी सुचली ज्यात माझी पाठ चोळत चोळत अगदी जवळकीच्या मसाजची सुरुवात व्हायची. मसाज एक कंटाळवाणा प्रकार असून त्यात लैंगिक आनंद मिळणारच नाही वाटले. मला कोलीनबद्दल कल्यावर त्याला खूप प्रश्न विचारले. शेवटी ९० मिनिटांच्या संवेदनाशिल मसाज घेतला.' 'त्याने माझा पाठीपासून सुरवात केल्यावर मान आणि खांदे हाताळायला चालू केले. हात खाली जात नितंबापर्यंत पोहचले तरी शेवटी खालीच जायचे होते.जवळ जात पाय चोळु लागले तेव्हा मी तप्त चालले. मी वळुन सरळ झाले. तो बोटांनी खाली चोळु लागला. मला त्याने दोनदा ऑर्गज्मचा अनुभव दिला. तो माझी योनी, प्रेमांकुर किंवा दोघांनाही चोळत होता ते आठवत नाही पण मी अनेक वेळा विरघळले एव्हढे मात्र कळले.' 'असा मसाज होणे निषिध्द अथवा विक्षिप्त नसल्याचे मला अनुभवाने कळले. मला समाधान आणि आनंद मिळला. हेच महत्वाचे आहे. एक संवेदनाशिल अनुभव देतांना तो पूर्णपणे आपल्यावर लक्ष क्रेंद्रित करतो.' मेगन एक २२ वर्षीय तरुणी आहे. आपण तिचा अनुभव पाहूया. 'मी एका पार्टीमध्ये असतांना एका तरुणीने मला कोलीन आणि त्याने काय केले याची माहिती दिली. मला त्याबद्दल उत्सुकता लागली पण खर्च आडवा येत होता. त्याच वेळेस कोलीन व्हॅलुटियरच्या शोधात असल्याची माहिती तिने दिली. तरुणींना संवेदनाशिल मसाज मिळणार असल्याने मी योगदान द्यायचे ठरवले. कार्यक्रमाच्या वेळेस मी एका बेडवर होतो आणि तरुणांना संवेदनाशिल मसाज मिळणार असल्याने मी योगदान द्यायचे ठरवले. कार्यक्रमाच्या वेळेस मी एका बेडवर होते आणि तरुणांना एक गट आळीपाळीने मला मसाज करीत अनुभव घेत होता.' 'अनेक हात माझ्या अंगावरून फिरत असले तरी मला जरा सुध्दा अस्वस्थ वाटले नाही. मी तर दुसर्या सत्रात लैंगिकतेने उत्तेजित झाले होते. मी विरघळले तेव्हा मलाच थोडे नवल वाटले. मी लैंगिकतेत तरुण आणि तरुणींशी शारीरिक घसट केली आहे. मला समाधान मिळण्यास रात्रीपुरतेच जवळ येणार्यांच्या सत्रात अडकले पण हवे तसे समाधान मिळत नव्हते वाटले. त्यावेळी मजा जरूर यायची पण काही कमतरता जाणवायची. आपण ज्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतो असे लैंगिक समाधान मिळाले.' 'बोलणे झाल्याप्रमाणे एकाने एकावरच क्रिया करण्याचे ठरले. कोलीन देहबोलीने कोणास काय हवे ते ओळखू शकतो. यावेळी माझ्यात घुसखोरी जरूर झाली पण तो मुख्य कार्यक्रम नव्हता तर कार्यक्रम एक छोटासा भाग होता.' 'आर्गज्म प्रप्त होणे माझ्यासाठी कधीच समस्या नव्हती तरी पण हे फार वेगळे आहे. मला तर संपूर्ण शरीराला अनुभव मिळाला वाटले. त्यावेळी मजा जरूर यायची पण काही कमतरता जाणवायची आपण ज्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतो असे लैंगिक समाधान मिळले.' 'बोलणे झाल्याप्रमाणे एकाने एकावरच क्रिया करण्याचे ठरले. कोलीन देहबोलीने कोणास काय हवे ते ओळखू शकतो. यावेळी माझ्यात घुसखोरी जरूर झाली पण तो मुख्य कार्यक्रम नव्हता तर कार्यक्रमाचा एक छोटासा भाग होता.' 'आॉर्गज्म प्रप्त होणे माझ्यासाठी कधीच समस्या नव्हती तरी पण हे फार वेगळे आहे. मला तर संपूर्ण शरीराला अनुभव मिळाला वाटले. माझ्यासारखे एकट्या रहाणार्या तरुणीस लैंगिक दृष्ट्या उघड असण्यास हे फायदेशीर आहे. यात कोणत्याही प्रकारची भिती अथवा लज्जेची बाब नाही. मला तर लैंगिक बाबतीत आपल्या काही बाबी उघड करण्यास संधी वाटते.' अना ३८ वर्षांची विवाहित महिला असून माकेर्टिग क्षेत्रात काम करते. 'मी महिला आणि पुरुष दोघांच्याही शारीरिक संपर्कात असून गेली १० वर्षे आनंदात वैवाहिक जीवन घालवत आहे. कोलीनने आयोजित केलेल्या एका सेक्सपार्टीमधे मी गेले. तेथे माझा एका महिलेशी संबध आला. तिने जी कृती माझ्यावर केली त्याने मी थरथरायला लागले. अगदी विस्मयकारक असतांना ती पुन्हा पुन्हा कृती करीत होती. मी सगळे लक्षात ठेवून माझ्या पतीला त्याची माहिती दिली. जेव्हा महिलेची कृती स्विकारीत होते तेव्हाच आपण अद्याप लक्ष न दिलेल्या भागामध्ये समाधानाचे बीज दडल्याचे जाणवले होते. मी कोलीनकडे महागात महाग सर्वोत्तम मसाल घेण्याचे ठरवले.' तेथल्या टेबलावर मी नग्न गेले. त्याने पारंपारिक पद्धतीने प्रथम पाठ आणि मान चोळण्यास सुरवात केली. तेही चांगले आणि आरामदायक होते. मधेच माझे हात दाबयचा आणि मी पण त्याचे हात दाबून सर्व ठिक असल्याचा संदेश द्यायचे. हा एक मूळ संवाद होता. 'त्याने आणखी पुढचे पाऊल उचलले तेव्हा प्रेमांकुर आणि योनीच्या अंतर्भांगाची घासाघीशी चालू केली. मी विरघळणार वाटताच कृती हळूवार करायाच. शारीरिक आनंद मिळत असल्याने माझ्या मनात त्याशिवाय दुसरे विचार नव्हते. मी वळवळत चार वेळा विरघळले पण तो बोलतो मी सहा वेळा विरघळले. मला यावर वाद करायचा नाही कारण अनेकदा विरघळले हे सत्य आहे.' 'घरी गेल्यानंतर समागमाच्या वेळेस पतीशी उत्साहाने कामिक्रिडा केल्या. त्याने माझ्या अतीरिकत उत्साहाचे कारण विचारताच मी मसाजची माहिती दिली आणि तेथे पुरुषांनाही मसाज मिळतो याचीही कल्पना दिली. आता आम्ही जोडप्याने मसाज घ्यायला जाणार आहोत.' बहुेक महिलांना मसाज घेतल्यानंतर आपले शरीर आणखी काही मिळवू शकते वाटले. अद्यापपर्यंत गप्प होत्या अथवा नेमकी उणीव कळत नव्हती ती कळु लागली.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL