आपल्या लैंगिक जीवनात मसालेदारपणा भरायचाय? सगळजण म्हणतात आठवडाभर फिरायला जा. मला पण काहीतरी करायला हवे. त्याच्या कामाचे क्षेत्र आणि त्यातील अपघाती मृत्युंच्या बातम्यांनी मी अस्वस्थ झाले होते. विवाह झाला नव्हता आणि वेगळे रहात असलो तरी संबंध विवाहितांप्रमाणे होते. त्याने आपले कामाचे क्षेत्र बदलून सुरक्षित क्षेत्र निवडण्याचा मी हट्ट धरून बसले होते. वाद झाला आणि आमच्या संबंधामध्ये फरक पडला. मला त्याचा राग येत होता. त्याला एकतर आहे त्याच कामाची अतिशय आवड असावी किंवा दुसर्या क्षेत्रात जाण्यास आवश्यक धाडस आणि आत्मविश्वास नसावा. माझे ऐकत नसतांना पटेल अशी उत्तरे देत नव्हता. मैत्रिणीने मला आठवडाभर एकत्र फिरण्याचा सल्ला दिला. एकत्र असलो तरी वाद सुटणार नाही. ती तर झोंबाझोंबीची अतिशय आवड असणारी असल्यानेच मला सहलीला जायला सांगत होती. काय करावे समजेना. दार उघडले तेव्हा तो माPया भेटीस आलेला दिसला. नेहमी बाहेर जाऊन त्याला मिठी मारीत स्वागत करते पण यावेळी आताच थंडपणे उभी राहिले. त्याने शांतपणे माझायाकडे पाहिले. माझ्या शॉर्टचा पट्टा पकडून मला स्वतःकडे खेचले. त्याचे ओठ माझ्या ओठांवर टेकले आणि नितंबावर गेलेला त्याचा हात तेथे घासू लागला. मी पळुन जाणे शक्य होणार नाही असे मला घट्ट पकडून ठेवले होते. त्याची चुंबने जोरदार झाली होती. नेहमी उत्साहाने आणि लैंगिक आकर्षणाने त्याला मिठी मारते. आता त्याने मला पकडले असले तरी लैंगिक भावनेपेक्षा आपलेपणा जास्त होता. मी पण प्रेमाने त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवू लागले. अचानक मला वाटू लागले. आपल्यातील उत्कट संबंधामध्ये मीच कटूता निर्माण करीत आहे. ओठ विलग झाले तरी दोघे बोलण्याच्या स्थितीत नव्हतो. त्याने मला वळवले तेव्हा माझी पाठ दाराला टेकली. तो समोर गुढघे टेकता झाला होता. त्याची बोटे माझ्या शॉटच्या चेनवर होती. मी त्याचे नाव उच्चारले पण का उच्चारले कळत नव्हते. नाव घेतले तरी त्याने तेथे दुर्लक्ष केले. त्याने बंधने सोडून शॉर्ट अंतर्वस्त्रासह खाली खेचला. घरंगळत ते माझ्या पायांवर पडले. काहीतरी हेतू साद्य करण्याच्या उद्देशानेच तो आला होता. माझा डावा पाय उचलला आणि त्याच्या खांद्यावर ठेवला गेला. त्याचे ओठ माझ्या प्रेमांगास दाबत होते. माझे हात आधार पकडायला दारावर फिरत होते. मी त्याचे नाव पुन्हा उच्चारले तेव्हा त्याने ते स्थळ शोधून काढले होते. अनेक भेटी झाल्यानंतर एका सकाळी त्याला माझ्यातील सर्वात जास्त उत्तेजक स्थळाचा शोध लागला होता. तुम्हाला वाटेल प्रेमांकुरच सर्वात उच्च स्थळ असेल पण तसे नाही. प्रेमांकुराच्या आणखी पाठीमागे हे स्थळ आहे जेथे प्रेमांकुराची सुरुवात होते. तेथे तो जिभेचा मारा करतो आणि मी कामातून जाते. मी दारावरच कोसळत. हातांमध्ये दम राहिला नसला तरी त्यानेच त्याच्या खांद्याचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करते. माझी शक्तीहिन स्थिती जाणून तो मला हातांनी आधार देतो. मला पकडून प्रेमभराने चुंबने घेतो. चुंबने जोरदार नसतांना वारंवार आणि परिपूर्ण असतात. त्याचे एक बोट प्रेमांकुरापलीकडे जात असतांना इतर बोटे नितंबावर असतात. त्याच्या स्पर्शाने माझी त्वचा थरथरू लागते. मी विरघळतांना त्याच्या खांद्यात नखे रुतवते. माझ्या पायांनी त्याचे डोके दाबले जाते. माझ्या मनात त्याच्याविषयी असलेले सर्व बाधक विचार उडून गेलेले असतात. भान जणू हरपले होते पण तो मला उचलून बेडकडे नेत असलेले कळत होते. मला प्रेमाने भेटायला नव्हे तर मौज करण्यास झोंबायला येतो वाटून आकसत होता. आता मात्र मलाच झोंबाझोंबी हवीशी वाटत होती. तो आपले कपडे काढतांना माझ्याकडे पहात होता. मी त्याचे स्वागत करायला तयारच होते. महिला अथवा पुुरुषाच्या अंगावर अनेक उत्तेजक स्थळे असतात. त्यातील कोणते तरी स्थळ सर्वात जास्त उत्तेजक असते. नेमक्या स्थळाचा शोध घ्यावा लागतो. जेव्हा दोघांतील संबंधात ताण उप्तन्न होतो तेव्हा मन स्वच्छ होण्यास याचा उपयोग होऊ शकतो. सोबत एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. आमच्यात ताण होता त्याची काळजी वाटत असल्याने त्याने धोका असलेले क्षेत्र सोडावे वाटत होते. तो सोडत नव्हता पण माPयाविषयीचा आपलेपणा स्पर्शाने कळला होता म्हणूनच पुढे प्रितसाद देत गेले.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL