एक तरुण कितीही धाडसी असला तरी संभोगाची सुरवात एका बंद खोलीत होते. परंपरेने त्याचप्रमाणे सामाजिक दृष्ट्याही संभोग व्यक्तीगत बाब मानली गेलीय. त्यावेळी शरीरे नग्न असल्याने बंद खोलीत संभोग करणे अपेक्षित असते. आपली नग्न शरीरे कोणालाही दिसू नयेत असे बहुतेकांना वाटते. तरीपण साध्या पद्धतीने बंदखोलीत कामक्रिडा केल्यावर काहींना वेगळ्या जागेत वेगवेगळ्या पद्धतीने कामक्रिडा करण्याची इच्छा होते. त्यांना थरारकतेची मौज लुटायची असते. आपणास परक्या व्यक्तीने पाहण्याची भिती नाही आणि मनमोकळ्या स्थितीत वेगळ्या ठिकाणी संभोगाचा आनंद घेऊ शकतो अश्या पात्र जागा आम्ही सूचतिव आहोत. यामध्ये घरामध्ये केवळ जोडपे असल्याचे गृहित धरले आहे. एकत्रीत अथवा अनेक सदस्या असलेल्या कुटुंबातील जोडप्याना नेहमी संधी मिळणार नाही. दोघेच असतील तर मात्र मनाला वाटेल त्यावेळी खिडक्या बंद करून अथवा पडदे लावून या स्थानांवर संभोगाचा आनंद लुटू शकतात. संधी असूनही आपण बिछान्या शिवाय अन्य ठिकाणी कामक्रिडा केल्या नसतील तर अवश्य या लेखाचा लाभ घ्यावा. किचन : आपल्या आवडत्या व्यक्तीस त्याच्या आवडीचे पदार्थ बनवण्यात महिलांना आनंद मिळतो. ती एखाद्या रुचकर पदार्थ अतिशय प्रसन्नतेने बनवतांना आपण पाहिले तर आपलेही प्रेम जागृत होते. आपण रोमांचित होऊन उठता. प्रेमाची जागा वासना घेते आणि आपण तिच्यावर झडप मारता. स्वयंपाकात मग्न असली तरी आपली झडप किंवा प्रेमाचा आवेग पाहून ती पण खुश होते. आपण तिला उचलून लगेच किचनच्या ओट्यावर बसवावे आणि कामक्रिडांना प्रारंभ करावा. हाॅल : बहुतेकजण हॉलमधेच टि.व्ही ठेवून सोबत कार्यक्रम पाहतात. त्याप्रमाणे गप्पा मारण्यास अथवा चर्चा करण्यास हॉलचा उपयोग करण्यात येतो. आपण दोघेच असतांना टि.व्ही. पहातांना अचानक प्रेमभारीत होऊन तिच्याकडे सरकता ती पण मिठी मारून प्रतिसाद देते तेव्हा हिरवा कंदिल मिळतो. अशी स्थिती प्राप्त झाल्यावर तिला उचलून बेडरुममध्ये घेऊन जाण्याऐवजी हॉलमधेच कामक्रिडा करणे योग्य ठरेल. यासाठी आपण तेथील सोफ्याचा पलंगाप्रमाणे वापर करू शकता. जागेप्रमाणे बिछान्याची स्थिती बदललेली असते. सोफा पलंगाप्रमाणे ऐसपैस नसल्याने कामक्रिडांच पद्धत ही बदलते. जागेप्रमाणे संभोगाच्या रितीतही आपोआप बदल घडेल. स्विमिंग पूल : महानगरात वैयक्तिक स्विमिंगपूल असलेेले बंगले कमी असले तरी परंपरागत राजवाडे आणि काही आधुनिक बंगल्यामध्ये अनेक शहरात अथवा गावांतही बंगल्यात स्विमिंग पूल आहेत. सार्वजनिक स्विमींग पुलावर जाण्याचीही मजा और आहे. अहाहा! स्विमिंग पूलवर अनेक तरुणी बिकिनीमधे वावरत असतात. बिकिनीतील तरुणी हमखास दिसण्याची आणि प्रदर्शन करण्याची ती जागा समजा. आपण पार्टनरसह स्विमिंग पूलवर आहात आणि ती आकर्षक बिकिनीमधे असल्याने आपले हृदय कामज्वराने घायाळ होते. मदन असल्या ठिकाणी आपले बाण जास्तच सोडतो. अश्या वेळी स्विमिंगपूलवर सोईस्कर स्थितीत कामक्रिडा करण्यास हरकत नाही. बाथरुम : ओलेती महिला फार सुंदर आणि मादक दिसते. अश्या अवस्थेत तिला हाताळायला मिळाले तरी फार धमाल येते. शाॅवरखाली एकत्र अंघोळ करण्याची मजा फार न्यारी आहे. बाथरुममध्ये एकदा का संभोग केल्यास त्याचे वेड लागणे पण शक्य आहे. महिला एक पाय उंचावून कमोड अथवा टेबलावर ठेवते आणि नळाचा आधार घेवून झुकून उभी राहते. पुरुष पाठीमागून प्रवेश करतांना तिची वक्षस्थळे करकचून आवळू शकतो. आपल्या बाथरुममध्ये टब असल्यास सोन्याहूनही अधिक पिवळे समजून त्यात संभोग करावा. डायनिंग रुम : मजेदार कामक्रिडांसाठी अतिशय योग्य जागा. डायनिंग रुममधे असलेले टेबल आणि खुर्च्या कामक्रिडांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. टेबलाच्या किनाऱ्यावर महिला नितंब टेकवून पाठीवर राहू शकते किंवा त्याच्या आधाराने ती झुकून उभी राहू शकते. खुर्ची वापरायची असल्यास पुरुषाने त्यावर बसावे आणि महिलेने मांड्यावर स्वार व्हावे. परस्परांना पाहणे, हाताळणे आणि चुंबने घेण्याने रंगत वाढते. खेळण्यास महिला आपल्या प्रेमांगाने त्याच्या चर्मदंडाचे बाह्य घर्षणही करू शकते. पुुष्कळ लोक येथे कामक्रीडा करणे पसंत करतात.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL
editor

फोन सेक्स