मी सत्तावीस वर्षांची तरुणी असून एका मुलाची आई आहे. तशी मी सुखी आहे पण माझ्या नवऱ्याबद्दल मी खूप दु:खी आहे. लग्नाला पाच वर्षे होवूनही त्यांच्या स्वभावात काहीच बदल घडला नाही. पती साधे-भोळे तर आहेतच शिवाय काहीसे बावळटही आहेत. कुणीही काहीही सांगावं आणि त्यांनी चटकन करावं. चांगलं काय, वाईट काय याचा विचार करण्याची त्यांच्यात कुवतच नाही. त्यांची बौद्धिक क्षमताच कमी आहे. ते चटकन कुणाच्याही दडपणाखाली येतात. त्यांच्या या भोळ्या स्वभावाचा सर्वांनीच आजपर्यंत फायदा उचलला आहे. घरात पतीचे दोन भाऊ त्यांच्या पत्नी आहेत. नणंदेचे लग्न झालं आहे. पण ती पतीसोबत माहेरीच राहते. माझे पती त्यांच्या बहिणीच्या नवऱ्याला म्हणजे भावोजीला खूप घाबरतात. तो बायकोच्या घरी रहात असूनही माPया नवऱ्याच्या भोळ्या स्वभावाचा नेहमी फायदा घेत असतो. पतीच्या मनातील त्याच्याबद्दलची भीती काढण्याचा मी प्रयत्न केला. पण काहीच उपयोग झाला नाही. पतीच्या या वागण्यामुळे मी मात्र अडचणीत आलो होतो. लग्नानंतरच्या पहिल्या रात्रीचाच किस्सा मी तुम्हाला सांगते म्हणजे माझ्या पतीच्या स्वभावाची तुम्हाला कल्पना येईल. एखाद्या बारा-तेरा वर्षांच्या मुलानेही त्यावेळी डोकं लढवून पुढं काय करायचं ते ओळखलं असतं, पण माझे पती त्यापेक्षाही मंदबुद्धी निघाले. त्या रात्री पती अंग चोरून बसले होते. मी त्यांना जवळ येण्याचा इशारा करीत होते. अर्धी रात्र व्हायला आली तरी ते माझ्या जवळ आले नाहीत. ते लाजत असावेत असं वाटून मी त्यांच्याजवळ येत म्हणालो, 'असे काय बसलात, बेडवर या ना...' ते लाजले. खरं तर मी लाजायला हवी होते. पण तेच लाजत होते. मी त्यांचा हात पकडून त्यांना बेडवर बसवत म्हटले, 'आज आपली मधुचंद्राची रात्र आहे.' 'म... माहीत आहे.' एखाद्या नववधूप्रमाणे लाजत ते म्हणाले. 'माहीत आहे... मग असे शांत का?' मी हसून हळूच विचारले. 'मग मी काय करू?' 'आजच्या रात्री जे पती-पत्नी करतात ते?' 'काय?' उफ... मी कपाळाला हात लावला. त्यांना त्या गोष्टीची देखील माहिती नव्हती. तरीही मी मोठ्या आशेने त्यांना मधुचंद्राच्या रात्रीविषयी समजावले. त्यानंतर मी त्यांचे व माझे कपडे काढले तसे ते म्हणाले, 'मला लाज वाटतेय लाईट बंद कर ना.' 'खड्यात गेला लाईट... कसे पुरुष आहात तुम्ही... अगदी मुलींसारखे लाजत आहात.' मी जरा जोरात म्हणाले. तसे ते काहीसे बावरून गेले. मी पुढे काही बोलले नाही. त्यांची कीव करावीशी वाटत होती मला. मी प्रेमाने त्यांना स्पर्श करू लागले, बिलगू लागले. ते उत्तेजित होताच मी त्यांचे हात माझ्या उरोजांवर दाबून धरले. तसे ते म्हणाले, 'उफ... किती आग भडकलीय यांच्यात... माझ्या शरीरातील रक्त उसळ्या मारू लागलंय असं का वाटतंय मला?' यावेळी मात्र मला हसू आल्याशिवाय राहिलं नाही. 'अगदी बावळट आहात तुम्ही... या मांसल गोळ्याना गोंजारत रहा... सर्व काही समजेल तुम्हाला.' ते माझ्या उरोजांना कुस्करत होते. दाबत होते. परंतु पुढे काय करायचं हे मात्र त्यांना समजलं नाही. मला मात्र कामभावना असह्य झाली होती. नाईलाजाने मलाच निर्लज्ज बनावं लागलं. मी म्हणाले, 'लवकर करा ना...' 'काय...?' त्यांनी हडबडून विचारले. मी वैतागले. उठून त्यांची अंडरपॅन्ट खाली खेचली. ते मात्र अरे... अरे... करीत माझा हात पकडीत होते. पण मी त्यांची अंडरपॅन्ट काढून टाकली. त्यांचं लिंग पाहून डोळ्यात नशा उतरली. पहिल्यांदा मी माझ्या पतीचं लिंग पहात होते. पाच-सात इंच लांब, खूप जाड होतं त्यांचं लिंग. माझ्या मांड्यांमध्ये तीव्र खाज सुटली. उत्तेजनेने वेडावून मी त्यांचा हात माझ्या तापलेल्या योनीवर ठेवला. त्यांची नजर माझ्या योनीकडे गेली. एवढ्या वेळात प्रथमच त्यांनी माझ्या योनीकडे पाहिले होते. बोटांनी ते योनी चोळू लागले. परंतु योनीद्वाराशी त्यांची बोटं जाताच त्यांनी घाबरून हात मागे घेतला. उत्तेजनेमुळे योनी खूप तापली होती. योनीतील स्त्रावाने बुळबुळीत झाली होती. त्यांची बोटं योनी रसाने भिजली होती. ते आश्चर्याने त्यांच्या भिजलेल्या, चिकट झालेल्या बोटांकडे पहात होते. 'आता तरी करा ना...' मी उतावीळ स्वरात म्हणाले. 'काय...?' ते पुन्हा म्हणाले. आता मात्र मला त्यांचा राग आला होता... उत्तेजनेमुळे मला वेड लागायची पाळी आली होती आणि ते मात्र अनाडी बनत होते. मी त्यांचं लिंग माझ्या योनीच्या दिशेने ओढत मोठ्याने म्हणाले, 'अहो, अकलेचे कांदे... तुमच्या याला माझ्या हिच्यात घुसवा...' 'क... काय...?' त्यांच्या तोंडाचा आ वासूनच राहिला. ते आश्चर्याने माझ्या योनीकडे पहात म्हणाले, 'हा एवढ्या छोट्याशा बिळात कसा घुसेल?' 'घुसेल... या इकडे मी तुम्हाला मदत करते.' मी म्हटले. तसे ते होकारार्थी मान हलवत माझ्या मांड्यांमध्ये आले. मी स्वत: त्यांचं लिंग पकडून योनीच्या भेगेत फिरवलं. मग योनी मुखावर टेकवत म्हणाले, 'आता मारा दणका...' पती महाशय अनाडी होते. त्यांनी अगदी हळूवारपणे लिंग आत ढकलण्याचा प्रयत्न केला. कुमारीकेच्या योनीत लिंग घुमवण्यासाठी जोरात दणका मारावा लागतो. याचीही त्यांना कल्पना नव्हती. त्यांचं लिंग जराही आत शिरलं नाही. कामातुर अवस्थेत मीच खालून नितंब उचलून दणका मारला. पण तरीही त्यांचं लिंग आत शिरलं नाही. त्यांची लिंगाची जाडी जरा जास्तच होती. त्यामुळे ते आत शिरू शकलं नाही. जाडी थोडी कमी असती तर सहजपणे आत शिरलं असतं. दुसरीकडून ते व्यवस्थित जोरही लावत नव्हते. 'नाही घुसणार हा...' ते धपापत म्हणाले, त्याचबरोबर त्यांनी मागे सरकण्याचा प्रयत्न केला. 'घुसेल...' त्यांचं लिंग योनी मुखावर दाबून धरत मी म्हणाले. त्यामुळे ते मागे सरकू शकले नाहीत. 'कसा घुसेल...?' 'ते मात्र मी सांगू शकत नाही. कारण तुमच्याप्रमाणेच मलाही याचा अनुभव नाही.' मी म्हणाले. 'तर मग मोठीच अडचण आहे.' ते काहीसे विचार करीत म्हणाले. मी देखील लिंग योनीत घुसवून घेण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचा विचार करीत होते. तेवढ्यात मला एक कल्पना सुचली. मी चटकन् त्यांना म्हणाले, 'जरा उताणे झोपा.' काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त न करता ते उताणे झोपले. त्यांचं लिंग छताकडे तोंड करून उभं होतं. मी त्यांच्यावर आले. त्यांच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवून ओणवी झाले. त्यांच्या ताठरलेल्या लिंगावर बरीचशी थुंकी चोळली. माझ्या योनीवरही तशीच थुंकी लावली. त्यांचं लिंग हातात धरून योनी मुखावर ठेवून खाली बसू लागले. लिंगाचा अग्रभाग योनीत शिरला, पण माझ्या योनीच्या पाकळ्या जबरदस्तीने वासून त्यांचं लिंग आत शिरत असल्याने, माझी योनी फाटेल की काय असं वाटल्याने, माझ्या मनात एक प्रकारची भीती निर्माण झाली. वेदनेने विव्हळत मी पुन्हा उठले. माझी योनी तिच्या जागी, त्यांचं लिंग त्यांच्या जागी राहिलं. त्यांचं मिलन होवू शकलं नाही. मी पुन्हा जोर लावून पाहिला, पण भयामुळे जास्त जोर लावू शकले नाही. मला भीती वाटणं स्वाभाविक हेातं. यावेळी पतीने मला प्रतिसाद दिला असता तर काम होवू शकलं असतं. लिंग घर्षणाने माझ्या योनीत जळ जळ होवू लागली होती. मी निराशेने उठत म्हणाले, 'नाही जमणार मला.' 'मी सांगितलं होतं ना... शिरणार नाही.' पतीने टोमणा मारला. मी मनातील राग आतल्या आत दाबून ठेवला. जरा वेळाने मी पुन्हा पतीला मांड्यांमध्ये बसवून प्रयत्न करायला सांगितले. यश आलं नाही. पण त्यांच्या वीर्याचा फवारा योनीवर उडाला होता. योनीवर लिंग रगडल्याने माझे पती खलास झाले होते. माझी योनी वीर्याने लडबडली होती. हाय रे दुर्भाग्य! मी माझं कपाळ बडवून घेतलं. दुसर्यावेळी खूप वेळाने पतीला मी तयार केलं. पुन्हा प्रयत्न करू लागले. यावेळीही यशस्वी झाले नाही. पण त्याच्या लिंगाच्या घर्षणाने मी रस्वलित झाले होते. देहात उसळलेला वासनेचा आगडोंब शांत झाला होता. पतीने व्यवस्थित प्रतिसाद दिला असता तर एव्हाना माझं कौमार्य भंग झालं असतं. माझ्या योनीत त्यांचं लिंग शिरलं असतं. पण सर्व व्यर्थ. थकल्यामुळे मी झोपेच्या अधीन झाले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मी झोपल्यानंतर पतीही झोपले होते. त्यांना जणू संभोग क्रियेविषयी आवडच नव्हती. सकाळी काहीशी उशीरा जाग आली. पती जाग्यावर नव्हते. रात्रीचा प्रसंग आठवताच माझ्या डोळ्यात अश्रू दाटून आले होते. दुसरी रात्र येईपर्यंत काय करायला हवं याचा मी विचार करीत होते. दुसऱ्या रात्री मी दहा वाजताच दरवाजा बंद करून मधुचंद्राची तयारी करीत होते. काहीही झालं तरी मधुचंद्र साजरा करायचाच, त्यांचं लिंग योनीत घुसवून घ्यायचंच असा मी ठाम निश्चय केला होता. पलंगावर पाय पसरून बसले होते. बाजूला ठेवलेल्या तेलाच्या डब्यात बोटं बुडवून माझ्या योनीवर चोळत होते. दहा मिनिटे सतत मी योनीवर तेल लावत होते. आणखी बराच वेळ योनीवर चोळण्याचा माझा विचार होता. माझी मनोकामना तुमच्या लक्षात आली असेलच. तेलाने चोळून मला माझी योनी इतकी नरम-मुलायम बनवायची होती की जास्त प्रयत्न न करता त्यांचं लिंग आत शिरावं. आधी एक बोट आत सारून मी आत तेल चोळत होते. आत मुलायमपणा जाणवत होता. एक बोट आरामात आत-बाहेर होत होतं. उत्साहाने मी एकदम दोन बोटं योनीत घुसवली. मला वेदना झाल्या, डोळ्यात अश्रूही आले. परंतु मधुचंद्र साजरा करायचाच या विचाराने मी त्या वेदना सहन केल्या होत्या... माझी दोन्ही बोटे आता योनीत सहज मावत होती. बोट पुन्हा बाहेर काढून मी तेलात भिजवून पुन्हा आत घुसवीत होते. जवळ जवळ एक तास होवून गेला होता. एकाच वेळी दोन बोटे योनीत घुसवून घेण्यापर्यंत मी मजल मारली होती. योनीमुख एकदम नरम मुलायम झालं होतं. पतीने थोडा जोर लावला तरी त्यांचं लिंग योनीत शिरेल असा मला विश्वास वाटू लागला होता. योनीत बोट आत-बाहेर करतानाच मी एकदा रस्वलित झाले होते. पतीची वाट पाहता-पाहता आणि ही क्रिया करता­करता मी कंटाळले होते. योनी आकुंचन-प्रसरण पावत होती. मी योनीकडे पाहिले. तशीच अंथरूणावर पडले. माझा डोळा लागला होता. कालच्या रात्रीचं जागरण असल्याने मला झोप लागली होती. आत येताना मी दरवाजाला कडी लावली होती. कारण मला योनीवर तेल चोळायचं होतं. रात्री कधीतरी मला जाग आली. खोलीत अंधार होता आणि माझ्या शेजारी कुणीतरी झोपलं होतं. त्याचे पाय माझ्या मांड्यांवर होते. कपड्यांवरूनच तो माझे उरोज दाबत होता. दरवाजाला आतून कडी असताना आत कोण आलं याचं मला आश्चर्य वाटलं होतं. पण मी तिकडे जास्त लक्ष दिलं नाही. मला वाटलं पती असतील. त्यांच्या तोंडून उसास बाहेर पडत होते. मी त्यांना बिलगत म्हणाले, 'त... तुम्ही आलेत...' काहीच उत्तर आलं नाही. हातांचे चाळे मात्र वेगाने होवू लागले होते. माझे उरोज जोरजोरात दाबले जावू लागले. आज त्यांच्यात भलताच जोर संचारल्या सारखा वाटत होता. मी आनंदून गेले. कालच त्यांनी असा जोर दाखवला असता तर मला तडपावं लागलं नसतं. आश्चर्य म्हणजे त्यांनी स्वत:च माझे कपडे ओरबाडून काढले होते. त्यांनी स्वत:चे कपडे काढले आणि माझ्यावर आले तेव्हा तर मी आणखी आश्चर्यचकित झाले होते. त्यांचं लिंग माझ्या मांडीवर घासत होतं. अचानकपणे मी हात खाली नेवून त्यांचं लिंग हातात पकडलं आणि मला झटका बसला. लिंग बोटांनी मापून पाहिलं. माझं तापलेलं शरीर एका झटक्यात थंड पडू लागलं. ते माझे पती नव्हते. माझ्या पतीचं लिंग सात इंच लांब आणि जाडजूड होतं. पण यावेळी माझ्या हातात जे लिंग होतं ते आठ-नऊ इंच लांब होतं. पण त्याची जाडी जास्त नव्हती. हा पुरुष कोण आहे, माझ्या मनात प्रश्नचिन्हं उभं राहिलं. मी विचार करीत असतानाच जो कुणी होता तो माझ्या मांड्या फाकवून माPया मांड्यांमध्ये आला. मी चटकन् सावध झाले. माझ्या योनीवर लिंग टेकवून त्याने दणका मारताच मी वरच्या बाजूला सरकले. चपळाईने उठून बेडवरून खाली उतरले. अंधारात तो मला पाहू शकला नाही. अंधारातच मी लाईटचं बटण शोधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती खोली पूर्णपणे माझ्या ओळखीची नव्हती. दोन दिवसांपूर्वीच मी त्या घरात आले होते. त्यामुळे अंधारात पुरती बावरून गेले. तो जो कुणी होता तो मला अंधारात शोधत असल्याची जाणीव झाली. त्याचे श्वास मला ऐकू येत होते. 'क... कोण आहेस तू... खबरदार पुढे आलास तर...' मी भयभीत स्वरात म्हणाले. थोडा वेळ खोलीत शांतता पसरली. थोड्याच वेळात त्याचा आवाज खोलीत घुमला. तो आवाज माझ्या पतीचा नव्हता. घरातील इतर पुरुषांचा आवाज मी ओळखू शकत नव्हते. तो हळूच म्हणाला होता, 'एवढं लक्षात ठेव... मी कुणीही असलो तरी परका नाही. परका असतो तर तुझ्या मदतीला आलो नसतो.' 'क... कसली मदत...' मी आश्चर्याने विचारले. 'डार्लिंग मला माहीत आहे. काल तुमचा मधुचंद्र साजरा झाला नाही... म्हणूनच तुझ्या बरोबर मधुचंद्र साजरा करण्यासाठी मी आलो आहे... तुझा तो बावळट पती तुझ्याबरोबर कधीच मधुचंद्र साजरा करू शकणार नाही.' तो म्हणाला. मी आणखी आश्चर्यचकीत झाले होते. कालच्या रात्रीबद्दल त्याला कसं काय समजलं हेच मला कळत नव्हतं. तो कोण आहे? आणि आला कुठून? अचानक तो माझ्याकडे येत असल्याची जाणीव मला झाली. त्यावेळी मात्र मी धाडस करून म्हणाले, 'तू कुणीही असलास तरी आधी इथून निघून जा... नाहीतर ओरडेन मी.' 'राणी कशाला उगाच नखरे करतेस... ये ना मिठीत. नाही तर आयुष्यभर पश्चात्ताप करत बसशील... एकदा माझ्यातील जोश तर आजमावून पहा... नाही तुला स्वर्गसुखाची सैर घडवून आणली तर नाव नाही सांगणार...' 'मी खरंच ओरडेन...' मी धारदार आवाजात म्हणाले. पुन्हा खोलीत शांतता पसरली आणि मग 'ओ...के... तुझी मर्जी' असा आवाज आला. त्यानंतर आवाज बंद झाला होता. तो कुठे लपला आहे हेच मला कळत नव्हतं. मी अगदी भिंतीला टेकून उभी होते. अचानक माझा हात स्वीच बोर्डला लागला. मी सर्व बटणं चालू केली. खोलीत प्रकाश पसरला. मी घाबरून खोलीभर पाहिले. पण कुणीच नव्हतं. त्याचवेळी माझी नजर उघड्या खिडकीकडे गेली. सर्व प्रकार माझ्या लक्षात आला. खिडकीतूनच तो आत आला होता आणि बाहेरही गेला होता. मी घाबरत खिडकीतून बाहेर पाहिले. अंधाराशिवाय काहीच दिसत नव्हतं. थरथरत्या हातांनी मी खिडकी बंद केली. तेवढ्यात पुन्हा भीतीने थरथरून गेले होते. त्याचवेळी दरवाजावर टकटक् झाली होती. 'क... कोण...?' माझ्या तोंडून थरथरता स्वर बाहेर पडला. 'मी आहे दरवाजा उघड...' बाहेरून पतीचा आवाज आला. तसा मी नि:श्वास सोडला. नग्न देहावर चादर लपेटून मी दरवाजा उघडला. ते आत येताच पुन्हा बंद करून घेतला. त्या प्रकारातून मी अजून बाहेर आले नव्हते. माझं हृदय जोरजोरात धडधडत होतं. पतीच्या चेहऱ्याकडे पाहून मी काहीशा रागाने विचारले, 'अजूनपर्यंत कुठे होता तुम्ही?' 'मी एका मित्राला भेटायला गेलो होतो' ते म्हणाले. 'आता परत येताय?' 'नाही. आल्याला बराच वेळ झाला. पण दरवाजा बंद असल्याचे पाहून मला वाटले तू झोपली असशील म्हणून बाहेरच झोपलो होतो.' ते म्हणाले. 'आता कसे काय आलात?' मी कपाळावर हात मारून घेत विचारलं. 'आताच मला कसला तरी आवाज आला. म्हटलं तू जागी झाली असशील म्हणून दरवाजा ठोकला...' ते हसत म्हणाले. नुकत्याच घडलेल्या प्रकाराबद्दल त्यांना सांगावं की नाही याचा मी विचार करीत होते. मी काही निर्णय घेणार त्या आधीच पती म्हणाले, 'तुला आश्चर्य वाटेल... आज मी मधुचंद्र साजरा करायची आयडिया शिकून आलो आहे.' 'कुणाकडून...?' मी आश्चर्याने तोंडाचा आ वासून विचारले. 'ज्याला भेटायला गेलो होतो त्याच्याकडून... काही काळजी करू नकोस... मी आज तुझ्याबरोबर मधुचंद्र साजरा करणारच.' त्यांचा उत्साह पाहून घडलेल्या प्रकाराबद्दल त्यावेळी तरी त्यांना काही न सांगण्याचा मी निश्चय केला. हसून त्यांचा हात पकडत त्यांना बेडजवळ आणत म्हणाले, 'ठीक आहे... पाहू दे तरी कसा मधुचंद्र साजरा करताय.' बेडवर येताच मी आधी माझ्या अंगावरची चादर काढून बाजूला ठेवली. मग त्यांचे कपडे काढून त्यांना नग्न केले. ते एकटक नजरेने माझ्या योनीकडे पहात होते. तेलामुळे माझी योनी अजूनही नरम-मुलायम होती. तेलामुळे योनी लाईटच्या प्रकाशात चमकत होती. त्यांनी फुगीर योनी मुठीत आवळली. त्यांची बोटे सरकत होती. 'बापरे... फारच सरपटीत झालीय... सुललीय बघ किती.' पती म्हणाले. मी तेलाविषयी त्यांना सांगितलं. तसे ते आश्चर्याने म्हणाले, 'माझ्या मित्राने असंच करायला सांगितलं होतं.' 'ते जाऊ द्या... या बरं आता.' मी उताणी झोपत म्हणाले. एक उशी नितंबाखाली ठेवली. योनी भाग वर उचलला जावा अशी माझी इच्छा होती. वेळ न घालवता पती मांड्यांमध्ये आले. अक्कल हुशारी दाखवत माPया योनीमुखावर लिंग टेकवलं आणि म्हणाले, 'जरा वेदना सहन कराव्या लागतील... मोठ्या कष्टाने लिंग आत घुसवावं लागेल.' 'तुम्ही चिंता करू नका... घुसवा तुम्ही... मी सहन करीन वेदना.' मी हसत म्हणाले. ते खूपच उत्साहीत वाटत होते. योनीत त्यांच्या लिंगाचा अग्रभाग शिरला होता. त्याचवेळी पतीने जोरात दणका मारला. माझ्या तोंडून वेदनायुक्त चित्कार बाहेर पडले. त्यांचं लिंग थोडं आत शिरलं होतं. पतीनी थांबून विचारलं, 'खूप वेदना होतात का?' मला खूपच वेदना होत होत्या. पण मी त्यांना तसं सांगितलं असतं तर माझी सर्व मेहनत वाया गेली असती. त्यांनी लिंग बाहेर काढलं असतं. म्हणूनच ओठांवर हसू खेळवत मी म्हणाले, 'काही नाही... तुम्ही आत घुसवत जा...' योनीत लिंग शिरल्याने पती खूप आनंदीत झाले होते. माझ्याकडून निश्चिंत होवून ते जोर लावू लागले. योनीच्या पाकळ्या फाकवून त्यांचं लिंग आत आत शिरत होतं. खूप वेदना होत होत्या. पण त्या नाजुक क्षणी मी माझा संयम ढळू दिला नाही. त्यांना जराही वेदनांची जाणीव होवू दिली नाही. मधुचंद्र साजरा करायचा होता मला. काहीतरी मिळवण्यासाठी काही सहन करावं लागतं याची जाणीव मला होती. त्यांचं पूर्ण लिंग योनीत शिरताच मी म्हणाले, 'आता जरा माझे हे उरोज दाबा.' त्यांनी चटकन् माझे उरोज कुस्करायला सुरुवात केली. मी त्यांच्या कंबरेभोवती मांड्या आवळून धरल्या होत्या. त्या रात्री खर्या अर्थाने आमचा मधुचंद्र साजरा झाला होता. माझे पती बुद्धिने कमी असले तरी त्यांच्यात पुरुषार्थाची कमतरता नव्हती. मी त्यांच्या दणक्यांनी ते गळण्यापूर्वीच तृप्त-तृप्त झाले होते. माझ्या यौवनाची तहान त्यांनी खर्या अर्थाने भागवली होती. मी आंनदीत झाले होते. पण रात्री माझ्या खोलीत कोण आला होता हे मात्र मला समजलं नव्हतं. मी पतीला खोदून-खोदून विचारल्यावर मात्र त्यांनी बहिणीच्या नवऱ्याकडून सल्ला घेतल्याचे सांगितले होते. माझे डोळे चमकले होते. सर्व प्रकार माझ्या लक्षात आला होता. माझ्या खोलीत येणारा दुसरा-तिसरा कुणी नसून नणंदेचा नवराच होता अशी माझी पक्की खात्री पटली होती. त्या दिवसापासून मी त्याच्याकडून सावध झाले होते. त्या रात्रीचा प्रसंग सांगून सरळ सरळ त्यांच्या मेहुण्याचं नावही सांगितलं होतं. मेहुण्याची माझ्यावर वाईट नजर आहे हे कळताच माझा बावळट वाटणारा पती रागाने लाल झाला होता. त्यादिवशी भयंकर प्रकार घडला असता माझ्या पतीच्या हातून, पण मी मोठ्या प्रेमाने त्यांना समजावले होते. त्या दिवसापासून ते मेहुण्याबरोबर कठोरपणे वागू लागले होते. त्यामुळे त्यांचा मेहुणा माझ्यापासून दूर राहू लागला होता. आज मी माझ्या संसारात सुखी आहे. एक मुलगा आम्हाला झाला आहे. माझ्या ठिकाणी दुसरी कुणी असती तर त्या रात्री परपुरुषाच्या मिठीत सामावून गेली असती. पण मी धीराने, संयमाने वागले होते. म्हणूनच आज माझा संसार हसत आहे.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this news