मधुचंद्राच्या रात्रीचं रहस्यं मधुचंद्राच्या रात्रीबद्दल लेखकांनी आपल्या शब्दांत, तर भावुक कवींनी याबद्दल गाणी लिहिलीत, तर चित्रपटात यावर अनेक दृश्ये चित्रित केली गेलीत आणि तरीही त्याबद्दल सदैव ताजे, क्वचित निराशा देणारे पण मोहक, असेच कल्पनाविश्व आहे. प्रत्येक माणूस या मधुचंद्राच्या रात्रीची स्वप्ने पहात असतो आणि प्रत्येक तरुणी या मखमली आठवणीत हरपून जाते. प्रत्येक जोडप्याच्या आयुष्यात येणारा हा अनुभव नवरा-बायकोच्या संबंधातील स्पेशल, न विसरता येण्यासारखा अनुभव! नवविवाहित वरांनो, मित्रांनो , हा अनुभव संस्मरणीय, आनंददायी करण्याची जबाबदारी तुमच्यावर अवलंबून आहे. मधुचंद्राचा दिवस म्हणजे आपले सर्वस्व, आपल्या भावना, तिच्या विषयीचे उत्कट प्रेम या सर्वांचा आपल्या प्रेयसीवर वर्षाव करण्याचा दिवस! तुम्ही ज्या स्रीला आपली पत्नी म्हणून स्वीकारलीत, ज्या स्त्रीला तुमच्याविषयी प्रेम आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायला हवा. तुम्हाला जेवढे शक्य आहे तेवढा आनंद तुम्ही तिला दिला पाहिजे. नववधू ही लाजरी, बुजरी, थोडीशी भित्री असते. तिचा स्वभाव तुम्हाला पूर्णपणे माहीत झालेला नसतो. ती थोडीशी कोमल, नाजूक स्वभावाची असल्याने तुमच्याकडून तिला हळूवार आणि मुलायम वागणुकीची अपेक्षा असते, म्हणून तुम्ही तिच्याशी इतक्या सावधानतेने वागायला हवे की, तिच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत. म्हणून या सुंदर रात्री रांगडेपणा करु नका आणि जबरदस्ती तर नकोच नको. तुम्ही जर सुरवातीलाच धसमुसळेपणाने वागलात तर तुमच्या विषयी तिच्या मनात घृणा निर्माण होऊन संभोगाच्या बाबतीत ती थंड बनेल. म्हणून त्या लाजऱ्या बुजऱ्या नववधूशी प्रेमाने, आपुलकीने वागा, तिच्यातला लाजाळूपणा दूर करण्य्ााचा प्रयत्न करा आणि हे करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे तिच्याशी प्रेमपूर्वक संभाषण सुरु करणे, तिला रोजच्या जीवनातील ज्या गोष्टी आवडतात त्या विषयी बोलणे सुरु करा. विशेषतः भारतीय संस्कृतीच्या जोडप्याप्रमाणे जर तुम्ही पहिल्यादाच तिच्याजवळ जात असाल तर व्यक्ती म्हणून तिला समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा. तिच्या आवडत्या-नावडत्या गोष्टी, तिचे छंद, तिच्या सवयी, वेगवेगल्या गोष्टींबद्दलची तिची मते या गोष्टी जाणून घ्या. पण हे करताना कृपा करुन असे दाखवू नका की, तिच्या बौद्धिक क्षमतेची चाचणी घेत आहात किंवा ती कोर्टात पिंजऱ्यात उभी आहे किंवा तुम्ही तिची परीक्षा घेत आहात. तुमचे प्रश्न तिला नकळत प्रेमाने विचारलेले असावेत, आणि ती जे काही सांगते त्यात खरोखरच तुम्हाला आवड आहे अशापकारे दर्शविलेले असावे. मध्येच तुम्ही तिला एखाद्या प्रेमाचा फिल्मी डायलाॅग म्हणाय्ाला सांगावे किंवा चित्रपटातले एखादे गाणे म्हणायला सांगावे, तर तुमचे प्रश्न असा पद्धतीने असावे की, त्यांची उत्तरे फक्त ’होय‘ या स्वरुपाची किंवा अत्यंत संक्षिप्त असतील. काही काही वेळेस ती तिच्या लाजाळू, बुजऱ्या स्वभावामुळे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर फक्त डोळे किंवा मान हलवून देईल, जर ती उत्तर देण्याची टाळाटाळ करु लागली किंवा खूप वेळ घेऊ लागली तर अस्वस्थ होऊ नका. तुमचा प्रश्न परत विचारा आणि प्रेमाने तिला आग्रह करा, तिला मोकळे वाटेल अशापकारे तिला आग्रह करा. तिला धीर द्या. नंतर तुम्ही तिच्यासंबंधी विचारु शकता. उदाहरणार्थ तुला माहीत आहे, ’तू किती सुंदर आहेस ते?‘ जर ती सर्वसाधारण असेल तर अर्थात असे प्रश्न विचारु नका. नाहीतर तिला वाटेल की तुम्ही तिची चेष्टा करत आहात. पण तुम्ही तिला विचारु शकता, ’तू खरचं माझ्यावर प्रेम करतेस? ए सांग ना?‘ इत्यादी. कदाचित ती लाजेल आणि गप्प बसेल. जर ती खरच हुशार आणि स्मार्ट असेल तर कदाचित ती धीट बनेल आणि खोडसाळपणे तुमत्या प्रश्नाचे उत्तर देईल. जर तुम्ही तिला विचारलं, ’मी खरचं तुला आवडतो?‘ तर ती कदाचित लाजून ’होय‘ आणि लगेच म्हणेल ’अजिबात नाही‘ तुम्हाला आश्चर्य वाटायला नको. जर तिचा लाजाळूपणा गेला तर कदाचित ती स्वतः गप्पा मारु लागेल आणि तुमच्या हसण्यात सहभागी होऊन मोकळेपणाने वागू लागेल, आणि अशापकारे संभाषण सुरु असताना तुम्ही तिच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करा. तिचा हात हातात घ्या. तुमचा हात खांद्याभोवती टाका. तुम्हाला आढळेल की, तिचा बुजरेपणा हळूहळू कमी होतोय आणि आता हीच पहिल्या आलिंगनाची वेळ होय. हळूच अगदी नकळत सहज तुम्ही तिला तुमच्या मिठीत घेण्याचा प्रयत्न करा, पहिले आलिंगन हे नाजूक आणि जबरदस्ती न करता व कुठल्याही सूचना न देता उत्स्फूर्त असावे. तिला फक्त पहिल्या पुरुषाच्या स्पर्शाचा अनुभव देण्यासाठी पहिले आलिंगन हे अगदी झटपट घ्यावे. पहिले आलिंगन जर जबरदस्तीने आणि धसमुसळेपणाने घेतलेले असेल तर नववधू बावरुन जाईल. कारण तिचा लाजाळूपणा अजून गेलेला नसतो. नंतर ज्या वेळी तुमच्या नववधूचा लाजरेपणा कमी झालेला असेल, तुमच्या स्पर्शाची तिला सवय झाली असेल, त्या वेळेस तुम्ही तिच्या खालील भागांना स्पर्श करायला हवा आणि ते सुद्धा ती फार प्रतिकार करत नसेल तरच! एकदा का तिला तुमच्या आलिंगनाची सवय झाली किंवा स्वखुषीने ती घेऊ लागली तर तिला हळूवारपणे आणि उत्कट भावनेने तिच्या ओठांचे चुंबन घेण्यासाठी विनंती करा. सर्वसाधारणपणे ती ’नाही‘ म्हणण्याची शक्यता आहे. हरकत नाही. धीर सोडू नका. तुमची मागणी धरुन ठेवा. तिच्याशी गोड बोला. तुमच्या प्रेयसीचे हृदय जिंकण्याची ही परिणामकारक पद्धतत आहे. कारण कुठलीही स्त्री कितीही लाजाळू असली तरी क्या प्रेमाने आवर्जून केलेली विनंती झिडकारणार नाही. ती नाही म्हणणार नाही आणि तरीही तिचा लाजाळूपणा गेलेला नसलयने ती लगेच होय म्हणणार नाही. म्हणून तुमचे एक बोट तिच्या हनुवटीखाली धरुन तिचा चेहरा थोडासा वर उचला आणि तिच्या ओठांना तुमच्या ओठांनी एक नाजुकसा हळूवार स्पर्श करा, जर तुम्ही हा पहिला स्पर्श बरोबर केला तरच तिच्या शरीरात एक संवेदना जाईल आणि तिला अशा काही गुदगुल्या होतील ही प्रणयातील पुढील खेळ करायला ती तयार होईल. आणि मधल्या काळात तुमच्या नववधूला तुमच्या आलिंगनाची, तुमच्या चुंबनांची सवय झालेली असते. हळूहळू तिचा प्रतिकार नाहिसा होतो आणि ती प्रणयात प्रतिसाद देऊ लागते. सुरवातीला ’नाही ऽ ऽ नाही ऽ ऽ‘ म्हणत आणि नंतर वाढत्या भावनेने जवळ येऊ लागेल. अशापकारे ज्यावेळेस तुम्हाला वाटेल की ती पुरेशी उत्तेजित झालेली आहे. तिला पलंगाकडे घेऊन जा आणि मोठे दिवे बंद करा. खोलीमध्ये अंधुकसा पकाश असला म्हणजे तिची भीड चेपेल आणि तिच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल. आता तुम्हाला आलिंगनाची चांगली संधी मिळेल. आणि तिचे चुंबन घेऊन, तिची स्तने आणि स्तनाग्रे कुरवाळून, तिच्या शरीराचे मर्दन करुन तुम्ही तिला उत्तेजित करु शकता, असे केले म्हणजे संभोगाविषयी तिच्या संवेदना जागृत होतील, आणि ती पेटून उठेल. अशावेळी तुम्ही फार प्रेमाने वागून तिच्याकडून अधिकाधिक प्रतिसाद घेत रहा. म्हणजे ती उद्दिपीत होईल. आता ती इतकी उद्दिपीत झालेली असेल की ती तुम्हाला थांबविण्याचा प्रयत्न करुन संभोग करण्यासाठी तडफडू लागेल. आता तुम्ही तिच्या संपूर्ण शरीराचे, चेहऱ्याचे, गळा, कान इत्यादी भागाचे चुंबन घेऊ लागा. तिचे स्तन कुरवाळा, तिच्या ओटीपोटाला आणि मांड्यांना चाटत रहा.‘ ज्या वेळी तुम्ही तिच्या मांड्या चाटाल तेव्हा ती कदाचित लाजून प्रतिकार करेल, पण तुम्ही त्याला न जुमानता चुंबने आणि कुरवाळणे सुरुच ठेवा म्हणजे ती इतकी उद्दिपीत होईल की तिचा प्रतिकार सुद्धा थांबेल. तिच्या मांड्या कुरवाळताना हळूहळू तिच्या जननांगाला कुरवाळा, कदाचित ती मांड्या दाबून धरेल, पण तुमचे कुरवाळणे चालूच ठेवा. तिच्या अंगात गोड लहरी उमटतील. त्यावेळी ती आपोआप तिच्या मांड्या दूर करेल आणि तुमच्या बोटांना मार्ग मिळेल. मग तुम्ही तिचे जननांग मनसोक्त कुरवाळू शकाल. आता तुम्ही सांगू शकता की तिच्या कपड्यांचा तुम्हाला अडथळा होतोय आणि मग हळूहळू तिचे एकेक कपडे दूर करा. सुरवातीला ती तुम्हाला घट्ट धरुन ठेवेल. पण तुम्हाला तिच्या नकळत हे काम करावे लागेल. ज्यावेळी तुम्ही तिचे स्तन चोळता. त्यावेळी एका हाताने तिच्या ब्लाऊजची बटणे आणि ब्रेसियरचे हूक काढून टाका. नंतर हळूहळू तिची साडी किंवा स्कर्ट किंवा पँटीज असेल ते दूर करा. शेवटी हळूच तिची निकर बाजूला करा. इथे तुमची इच्छा तीव्र होईल. तुमचा सर्व संयम तुटून पडेल. पण थांबा, घाई करु नका. स्वतःवर नियंत्रण ठेवा. जोपर्यत तुमची प्रेयसी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या संभोगासाठी तयार होत नाही. तोपर्यत संभोगासाठी पुढाकार घेऊ नका. स्वतःची वासना पूर्ण करण्यासाठी केलेला संभोग म्हणजे तुम्ही तुमच्या प्रेयसीवर केलेला बलात्कारच आणि तुमच्या अशा वागण्यामुळे तुमत्यांबद्दल तिच्या मनात घृणा आणि तिरस्कार निर्माण होईल. ही एक दुरुस्त न होणारी चूक तुमच्या आणि तिच्या संबंधात एक कायमची आठवण म्हणून राहिल. म्हणून तुम्ही फार उत्तेजित झालेला असाल. त्या वेळेस फार काळजीपूर्वक आणि संयमाने वागा. प्रणयतील खेळातील तंत्र आणि युक्त्या तिला सांगण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे ती मानसिकदृष्ट्या तयार होईल आणि संभोगासाठी तिचा असलेला प्रतिकार दूर होईल. आणि तिच्याशी गप्पा मारता-मारताच तिला चेतविणे सुरु ठेवा. जर तुम्ही तुमच्या नववधूला प्रेमाने हाताळले आणि पुढील क्रिडेसाठी तयार केले की मग ती तुम्हाला पूर्ण सहकार्य देईल. तुमच्या उत्तेजनावर नियंत्रण ठेवून तिच्या जननांगात तुमच्या इंद्रीयाचे अगदी हळूवारपणे आणि नाजूकरित्या प्रवेश घडू द्या, एकदा का तुमचे इंद्रीय पूर्ण आत गेले आणि सुरुवातीला होणाऱ्या वेदना थांबल्या की, मग तुमच्या आत-बाहेर मागे पुढे हालचाली सुरु करा म्हणजे हळूहळू तुम्हा दोघांना मिळणारा आनंद वाढत राहील. तुमची नववधू ही तुमच्या आयुष्याची जोडीदार असते. म्हणून तिला तुमची ’अर्धांगिनी‘ असे म्हणतात. म्हणून तिचे हृदय जिंकण्यासाठी सर्व प्रयत्न करा. तिच्याशी जेवढे प्रेमाने, मायेने आपुलकीने, समजूतदारपणे वागता येईल तेवढे वागा. मधुचंद्राच्या रात्री तुम्ही पेरलेली प्रेमाची बीजे तुम्हाला पुढील प्रत्येक रात्री गोड फळे देतील आणि ती तुमची सर्वात विश्वासू, सर्वस्व अर्पणारी जोडीदार बनेल. तुमच्या भावी आयुष्यात येणारी गोष्ट आणि तुमचे वैवाहिक जीवन हीच मधुचंद्राची रात्र ठरवीत असते. मधुचंद्राची रात्र फक्त एकदाच आयुष्यात येते. त्यानंतर तुम्ही कितीही केलेत तरीही त्याचा काहीही फायदा होत नाही. नंतरच्या तुमच्या कुठल्या ही त्यागाला किंमत राहत नाही. म्हणून ही रात्र शक्य तेवढी अविस्मरणीय करा. जेवढे प्रेम तुमच्या नववधूला देता येईल तेवढे द्या. या रात्री तिला न आवडणारी एकही गोष्ट करु नका. नाहीतर ती तुमचा तिरस्कार करु लागेल. पारंपारिक नववधू ही लाजरी-बुजरी, भिती आणि नवऱ्याच्या स्पर्शाने अंगावर शहारे येणारी असते. प्रत्येक माणसाला अशीच स्त्री नववधू म्हणून आवडत असते म्हणून कुठल्याही मुलीने पहि;ल्या रात्री कुठल्याच बाबतीत पुढाकार घेऊ नये. नाहीतर नवरोजींचा काहीतरी भलताच गैरसमज व्हायाचा. स्त्रीने आपली सभ्यता, शालीनता कधीच सोडू नये आपल्या नवऱ्यालाच पुढाकार घेऊ द्यावा. पण त्याचवेळी नववधूनेही इतके बुजरेपणाने वागू नये. नाहीतर नवऱ्याला ती थंड असल्याचा संशय यायचा. तुमच्या नैसर्गिक भावनांना कधीही दाबून ठेऊ नका. ज्यावेळी तो तुम्हाला कुरवाळतो, तेव्हा एक पाऊल पुढे जाऊन तुम्ही त्याच्या संवेदनाशील भागांना हात लावा. हो! पण हे सर्व लाजत-लाजतच! एवढे लक्षात असू द्या, की ह्याच स्त्रीवर तुमचे भावी आयुष अवलंबून आहे. दोघांसाठी ही रात्र वैऱ्याची रात्र आहे! जरी तुमचे संभोगाविषयीचे ज्ञान त्याच्याहून जास्त असेल, जरी तुम्ही त्याला एक दोन गोष्टी शिकवू शकत असाल, तरी ते सर्व नंतर. आजची रात्र त्यांलाच पुढाकार घेऊ द्या, मार्गदर्शन करु द्या, शेवटी आजच्या रात्री या पृथ्वीवर तोच तुमचा प्रियकर असतो आणि तुम्ही चंद्र, काय? आम्हाला जे सांगायचंय ते तुमच्या लक्षात आलं असेलच!


Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rupesh

Description :
Nice Story