स्त्री बरोबरच्या संभोगात काय आहे?
स्त्रीने पुरुषाचे शिश्न मुखात घेऊन चोखणे म्हणजे याला लिंगचुंबन असे म्हणतात. पुरुष स्त्रीच्या शरीरावर या तऱ्हेनं स्वार व्हायला हवा की पुरुषाचं शिश्न स्त्रीच्या मुखाकडे तर स्त्रीची योनि प्रवेश पुरुषाच्या मुखाकडे जर असलं तर स्त्री-पुरुष एकाच वेळी योनी चुंबन व शिश्न चुंबनाचं मुख मैथुनाचे सुख एकाच वेळी भोगू शकतात. स्त्री जेव्हा पुरुषाचे शिश्न मुखात घेऊन चोखते. त्या वेळी शिश्नामध्ये जी स्पंदन निर्माण होतात. त्याचा अनुभव स्त्रीच्या ओठांना जाणवतो. शिश्न म्हणजे जणू आपण नमकीन पदार्थच सेवन करत आहोत, तसेच शिश्नाच्या मुळाशी त्वचेतून एक वेगळाच गंध निघत असतो. तो देखील चोखताना जाणवतो. या क्रियेमुळे स्त्रीला कामोत्तेजना मिळतेच तसेच पुरुषाला पण मिळते. ज्यावेळी पुरुष स्त्रीच्या योनीतील शिश्निका वरुन आपली जीभ फिरवतो. त्यावेळी उभयतांनाही खूपच आनंद होतो. दोघेही अत्यंतिक सुखावतात. या प्रकारे एकाच वेळी योनि चुंबन आणि शिश्निकावरुन आपली जीभ ते फिरवत असतील तर पती-पत्नी मध्ये कामोत्तेजनाचा ज्वर इतक्या अधिक वृद्धीगत झालेला असतो की शिश्न आणि योनी याच्यात त्वरीत समागम न घडून आल्यास दोघांमध्ये चरमोत्कर्ष येऊ शकतो. असे पुरुष आणि स्त्री यांना आपण थंड किंवा कमी कामुक म्हणतो. ते आपल्या परम-उच्च बिंदूवर पोहचतात आणि चरमोत्कर्षाच्या वेळी त्यांना कल्पनातील आनंद प्राप्त होतो. परंतु दुर्दैवाची बाब अशी की, या कृतीला काही लोक पसंद करत नाहीत. याचे कारण गेल्या काही शतकांपासून आमच्या डोक्यामध्ये ही गोष्ट ठासून ठासून भरलेली आहे की यौन संबंधात मुखाचा उपयोग करणे अप्राकृतिक मानलं जातं. ते घृणित मानलं जाऊन समाज आचरणांविरुद्ध आहे असे समजून हे धर्माविरुद्ध आहे. परंतु आज पासून 800-900 वर्षांपूर्वी धर्माविषयी लोक अधिक निष्ठावान होते. त्यावेळी मुखमैथुन क्रियेला घृणित दृष्टीने कधी पाहिलं जात नव्हत.
खजूराहो आणि कोणार्क येथील मंदिरात मुखमैथुन क्रिया स्पष्ट दाखविण्यात आली आहे. विविध प्रकारची आसनं दाखविण्यात आली आहेत. परंतु या बाबत समाजाचा दृष्टीकोन का बदलला हे लक्षात येत नाही. तरी काही असो. जगभरांतील कित्येक कोटी दाम्पत्य अजूनही याचा प्रयोग करीत असतात. त्यांच्यापैकीच काही स्वत:ला दोषी सुद्धा समजतात. कारण या प्रकारात त्यांना असाधारण आनंद प्राप्त होत असतो. शिश्न चुंबन आणि योनि चुंबनांत वाईट काय आहे? आरोग्य दृष्ट्या देखील पती-पत्नीतील मुखमैथुन यात कोणतेही नुकसान नाही.
सामाजिक आणि धार्मिक दृष्टीकोनांतून हे चांगलं आहे की वाईट आहे. याचा निर्णय त्या दाम्पत्यावर सोडला पाहिजे. तेच पसंद किंवा नापसंद करु शकतात. व्यवहारीक दृष्टीने पाहिलं तर काही दाम्पत्यांना आपले वैवाहिक बंधन तोडण्यापासून वाचविण्यासाठी याचा प्रयोग केव्हा केव्हा त्यांना करावाच लागतो असे समजून देखील एखाद्या स्त्रीचा विवाह अशा पुरुषाबरोबर झालेला असतो की ज्याच्यात पौरुषत्व कार्य आहे. ज्याच्यात कामोत्तेजना भरपूर प्रमाणात नसते, ती स्त्री पत्नी, शिश्न चुंबन करत असेल तर पतीमध्ये एकदम कामोत्तेजना निर्माण होत असेल तर अधिकाधिक लिंगाचे उत्थापन आणि ताठरपणा येत असतो. तर हे स्त्रीची योनी संतुष्ट होण्यासाठी अनिवार्यच आहे. अशा प्रकारे पती-पत्नी थंड असतील तर त्याच्यात कामोद्दीपन आणण्यासाठी पती योनीचा चुंबन प्रकाराचे आधार घेऊ शकतो, याने पत्नी आंत्यातिक उत्तेजित होत असते आणि ती वेगाने, जोरदारपणे, चरमोत्कषी प्रत पोहचू शकते.
शुद्ध वीर्य आणि रज स्पटिक कार्य द्रवं स्निग्ध संयुकत्तं। शुक्रमिछन्ति केचित तैय यौद्रानिम तथा।। स्पटिका समान तेजोमय, शुद्ध तरल, चांगलं चिकट आणि मधुर गंधवालं वीर्य हे शुद्ध मानलं जातं. शुद्ध वीर्य आणि रजमध्येच परिणामकारक, संतान उत्पन्न करणारं विर्यामध्येच किटाणू असतात. जेव्हा वीर्य, रज अशुद्ध असते. तेव्हा किटाणू नामशेष होतात आणि म्हणून अशुद्ध वीर्य, रजवाले स्त्री-पुरुषांची संताननिर्मितीची शक्ती नष्ट होऊन जाते. पुरुषी विर्याची ज्याप्रकारे ओळख होते. त्याच प्रकारे रजची सुद्धा ओळख होते. शुद्ध रज असल्यास कपड्यावर डाग पडत नाही. ते रक्तासारखं लाल असतं. कुमारीका 14 वर्षांची होते. तेव्हा तिच्या गर्भाशयाच मुख रुंद होत आणि गर्भाशयाच्या आजच्या भागात मासिकपाळीचा स्त्राव राहणं सुरु होते असा स्त्राव महिन्यातून एक वेळ वाहत असतो. पण तो 4 दिवस वाहत असतो. यालाच मासिकपाळी आलं असं म्हणतात. ज्या स्त्रीला मासिकपाळी नियमित येत नसते तिचं रज अशुद्ध मानलं जातं, अनियमित मासिकपाळी किंवा पाळीच बंद होणं हे स्त्रीच्या रोगाचेच लक्षण असते. अशावेळी चांगल्या तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार करणे जरुरीचे असते.
लैंगिक जीवनातील स्त्री-पुरुषांचे प्रकार आणि त्यांची संतती 1) शशक पुरुष आणि चित्रिणी स्त्री यांच्यापासून जी संतती होते ती सरळ आणि सुशिल स्वभावाची तर मुलगी शरीराने बारीक असून जन्मभर दुःखी असते.
2) वृषभ पुरुष आणि चित्रिणी स्त्री यांच्यापासून होणारी संतती जन्मताच मृत्यू पावते किंवा काही दिवसांनी लुळीपांगली किंवा वेडसर असते, मुलगी मात्र श्वेत वर्णाची असते. 3) शंखीनी स्त्री बरोबर शशक पुरुष संभोग करेल तर त्यांच्यापासून होणारा पुत्र धर्मात्मा तर मुलगी अति कुटिल क्रोधवंती आणि दीर्घायु असते.
4) मृग पुरुष व शंखिनी स्त्री यांच्या संभोगापासून उत्पन्न पुत्र दयाळू, गुणवान होतो आणि कन्या सुंदर गुणवती तथा बद्धिवान असते.
5) अश्व पुरुष शंखिनी स्त्री यांच्या संभोगापासून होणारा पुत्र अति क्षीणकाय, आजन्म रोगी किंवा जन्मांध असतो.
6) शशक पुरुष आणि हस्तिनी स्त्री या संभोगातून होणारा पुत्र, अत्यंत दुर्भल तथा अल्पायु असतो आणि मुलगी रुपवती परंतु काही दिवस जगणारी असते. शशक पुरुष हस्तिनी स्त्रीला तृप्त करु शकत नाही. परिणामी दोघांच्या संभोगातून संतानोवृत्ती होत नाही.
7) हस्तिनी स्त्रीबरोबर मृग पुरुषाने संभोग केल्यास जो पुत्र जन्माला येतो तो पाशविक प्रवृत्तीचा तथा कन्या व्यभिचारिणी. नपुंसक पुरुषत्व वृषणात जराही हारमोन्स उत्पन्न होत असेल तर समजायला हवं की त्याची ही कमजोरी आहे. पुरुत्व शक्ती वृषणावरती अवलंबून असते असं समजायचं का? दुर्भाग्यवश तशी गोष्ट नसते. वृषण केवळ कच्चा माल तयार करत असतो. कच्चा माल उपयोगात आणणे हे अन्य प्रजनन अंगाचे काम आहे. एक वेळ वृषणाने हारमोन्स तथा शुक्राणूंचा दैनिक कोटा पूर्ण केला म्हणजे वृषधांचे काम संपले. खरं पाहिले असता नियतीने वृषणाबरोबर कठोरपणे काम घेतले आहे. उतीकापासून निर्माण झालेले हे महत्वपूर्ण गोळे मानवाला जिवंत ठेवतात आणि म्हणूनच शरीरापासून अलग लटकलेल्या स्थितीत त्यांना ठेवलेले आहे. शिश्न आणि नपुंसकता ज्या युगात आमचे पूर्वज चार पायावर चालत असत. त्यांचे वृषण मागच्या बाजूस असायचे. संकट समयी यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून भिंतीच्या गुंफेमध्ये ठेवल्यासारखे दिसायचे. आज ते अशा स्थानी आहेत की त्यांना केव्हाही क्षती पोहचू शकते. हजारो वर्ष पूर्व वृषण थैली त्वचेमध्ये शक्तीशाली मांसपेशी असत. संकटकाळी ते आतल्याआत ओढून घेतले जात असे. बॅक्टरी अंतर्गत बॅक्टरिया करंटला ऑन केल्यावर हाय सिव्केंसीचा आवेग तांत्रिक केंद्रापर्यंत पोहचते. तेव्हा शिश्नांमध्ये उत्थान होते. फलस्वरुप शिश्नामध्ये लागलीच शक्तीशाली. उत्थान निर्माण होत असते. उपकरणाची पावर ऑन असते तोपर्यंत शिश्नाची पावर देखील ऑन असते. ऑन असेपर्यंत पुरुष स्त्रीशी समागम करत असतो. स्खलित होण्याची वेळ येते. तेव्हा ग्लान्स पेनिस योनीत फुलून जाते. घर्षणाचा वेग खूप वाढल्याने मनुष्य स्खलित होत असतो.


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL