काही देशांमधे घटस्फोट आणि पुनर्विवाह जीवनाचा एक घटक बनला आहे. त्यांनी नाईलाजाने स्विकारले आहे. कधी कधी मुलांचा ताबा कोणाकडे असावा म्हणून जो संघर्ष होतो त्यावरून k्रÀेमर व्हर्सेस k्रÀेमर सारखे संस्मरणीय चित्रपटही निर्माण झाले. घटस्फोट झालेल्यांकडून काही किमान अपेक्षा ठेवल्या जातात. त्यात काही गफलत झाली तर जीवघेणा प्रसंग ओठवून घेण्याची शक्यता असते. नव्या परिस्थितीशी जुUवून घेतांना मागच्या अत्यंत मधुर आठवणीही विसरायच्या असतात किंवा आठवण आली तरी उच्चारायच्या नसतात. त्याने कोणाला अहंकार उफाUून त्याच्या हातून भयानक कृत्य होऊ शकते. याचे आपण एक उदाहरण पाहू. सदर प्रकरणात २४ वर्षीय फिडेल लोपेझ आपली गर्लप्रेंÀड मारीया नेमेथला भेटत होता. अश्या भेटीगाठी जवUीक वाढवण्यास आणि त्याचे रुपांतर विवाहात करण्यासाठी होत असतात. अश्या भेटीगाठीत शारीरिक संबंधही प्रस्थापीत होऊ शकतात. प्रेम करण्यास झालेल्या एका भेटीत फिडेलने मारीयाचा चक्क खून केला ! त्याला कारण होते तिने प्रेम करतांना आपल्या पूर्व पतीचे नाव उच्चारले होते. फिडेल इतका पराकोटीचा खवUण्याचे कारण होते मारीयाने भूतपूव्र पतीचे नाव एकदा नव्हे तर दोनचा उच्चारले होते. त्याने त्याच्यातील राक्षस जागृत होऊन त्याने भयानक कृत्य केले. स्वतः फिडेलने पोलिसांना फोन करून बोलावले. प्रथम त्याने आपण प्रणय केला त्यानंतर मारीया बाथरुममध्ये गेली आणि तिला उलट्या झाल्याची जबानी दिली. केवU उलट्यांनी पोट फाडून आतडी बाहेर येणार नाही. चौकशी दरम्यान त्याने पुढे सगUे कबुल केले. कामिk्रÀडांच्या वेUेस दुसर्याचे नाव उच्चारणे त्याला सहन झाले नाही. रागाच्या भरात प्रथम त्याने हाताशी येईल त्या वस्तूंची मोडतोड आणि फेकाफेकी चालू केली. त्यानंतर बीयरची बा@टल, केसांची इस्त्री आणि दोन्ही हात तिच्या पोटात खुपसून कोथUा बाहेर काढला. त्यांच्यावर फर्स्ट डिग्री मर्डरचा आरोप ठेवला गेला आहे. चौकशी दरम्यान सत्यकथन केले नसते तर पोलीसांनी उपलबध पुराव्यावरून त्याचा गुन्हा सिद्ध केला असता. पोलिसांना घरामधे केवU आतडीच नव्हे. तर शरीरातील इतर भागातील मांसाचे तुकडे विखुरलेले आढUले होते. घरात मारिया आणि फिडेल शिवाय इतर कोणीच नसल्याने फक्त फिडेलवर आरोप ठेवता येतो. भयानक अपराध होतो तेव्हा पोलीस संशयीताचा इतिहासही पहातात. घटनेपूर्वी फिडेलने टकिला घेतले होते. होते. रेका@र्डप्रमाणे २०१४ मधे अतिरक्त मद्यपान केलेले आढUले होते. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL