कामेकांप्रती आकर्षण असते पण आपल्या सेक्समध्ये खूप काही कमतरता आहे वाटते. यामध्ये जोडीदारास सहकार्य करावे लागते. एखाद वेUेस ती किंवा तो काहीतरी अपेक्षा बाUगून असतो जी पूर्ण झाल्यास सनसनाटी कामिk्रÀडा होतील. काही छोट्या अथवा मोठ्या गोष्टी अथवा बदल आपल्या लैंगिक जीवनात मसालेदारपणा आणू शकतात. आम्ही काही कृतींचा उल्लेख करीत असलो तरी परिस्थिती किंवा अपेक्षा पाहून स्वतःच मार्ग शोधायचा आपल्या गर्लप्रेंÀडसाठी ः­ १) आपण वर राहून अफलातून स्वारी करीत असाल तरी गर्लप्रेंÀडला वर रहाण्याची सुप्त इच्छा असते. आपण एक तास तरी खाली राहून तिला मोकUीक द्यावी. २) घुसखोरी केली तरी तिला आ@र्गज्म प्रप्त होत नाही तिच्या प्रेमांकुरास उत्तेजना देणार्या अनेक उपकरणांपैकी एक घेऊन त्याचा वापर करावा. कदाचित समाधानासाठी ती पण वापर करीत असेल. खेUण्याला ती हरकत घेणार नाही. ३) काही महिला फार धाडसी असतात. प@रासेलिंग करतांनाही सेक्स करायची तयारी असते. त्यांना काहीतरी थरारकता हवी असते. हवेत उडता उडता झोंबाझोंबी नको पण किचन टेबलचा वापर करायला काय हरकत आहे? त्याप्रमाणे बाथरुम अथवा अन्य जागांची निवड करता येईल. कपाटातील जागा अपुरी वाटत असेल पण प्रत्यक्ष त्यात कामिk्रÀडा करू लागताच तीही प्रशस्त वाटेल. ४) काही महिला फार लाजाUू असतात. काहीतरी अपेक्षा असते पण खास करून सेक्सच्या बाबतीत इच्छा सांगतांना कमालीचा संकोच वाटतो. आपण तिची स्थिती जाणल्यावर तिच्या इच्छा बालून नव्हे तर कृतीने मोकÈया करण्याचा मार्ग निवडावा. आपल्या डोÈयांवर पट्टी बांधून आणि बंधनात राहून स्वतः कृती करण्यास सांगावे. एक धोक्याचा इशारा देतो. याचीच सतत मागणी होऊ शकते आणि कसे थांबायचे ते आम्ही सांगू शकत नाही. ५) काही तरुणींना गरमागरम अथवा फार चावट बोललेले आवडते. आपला तसा स्वभाव नाही पण कमीत कमी कण्हण्याचे स्वर काढू शकता. ज्यांना आपण मौल्यवान वस्तू भेट दिल्यासारखे वाटेल. ६) काही जणी केवU डा@गी स्टाईल किंवा इतर कोणत्याही एकाच पद्धतीने समाधानी होतात. हे आपणास उव्देगजनक करा. यात आपला स्वार्थ नसून तिच्यासाठी कृती करता. दोघेही समाधानी व्हाल ते प्रेझेंट नाही तर काय? कधी कधी आपल्या इच्छा दाबणे चांगले. आपल्या बा@यप्रंÀेडसाठी १) पुरुष एव्हढा लाजरा नसतो पण सेक्सचा विषय येताच आपल्या इच्छा प्रकट करण्यास संकोचतो आपली इच्छा सांगितली तर विपरित परिणाम होण्याची भिती वाटते. इच्छा सांगितली आणि आपण सहकार्य केले नाही तर वेडेपीसे होतील. त्याला काही पोर्न दाखवतांना कोणता भाग आवडला याची माहिती घ्यावी. ज्यात धोका असेल त्यांची निवड करू नये पण आपणास त्यावरून इतर काही जवUपासच्या शक्य स्थिती सापडतील. २) काहींना वेगÈया स्थितीत पहावेसे वाटते अथवा हाताUावेसे वाटते. त्याला एका सेक्सी स्टोअरमध्ये घेऊन जावे. त्याला आवडेल ते आपणास खरेदी करून देण्यास सांगावे. ज्यात आपण झUाUत्या स्वरुपात वाटाल ते खरेदी केल्यास त्याच रात्री ते वापरावे. ३) काहींना ताडन केल्यावर उत्तेजना येते. त्याला परवानगी देतांना आपणास सहन होईल तेव्हढेच ताडन करण्याचे वचन घ्यावे. स्वतःवर त्याला ताबा ठेवता येत नसेल तर काही अध्यात्मिक धडे द्यावेत. ४) काहींना नितंबाचे अतिशय वेड असते. हाताUणी सोबत तेथे ताडनही करीत असतात. डा@गी स्टाईलने सेक्स करतांना नितंबावर ताडन करण्यात त्याला छोटा चामडी हंटर द्यावा. कमी वजनाचा असल्याने आपणास जोरदार ताडन होणार नाही. त्यावेUेस ताडनास उपयुक्त तालबध्द संगित लावावे. ५) वक्षस्थUे कितीही आवUली गेली तरी आपण थंडच असाल तर तो सरU स्तनमर्दन करीतच राहिल. आपण वर राहून उसUत असाल तर आपली स्तने उडत आहेत वाटेल. चिंता नाही यावेUीही तो स्तने आवUत राहिल आपण स्वतः सांगितले वर आणखी आनंदाने आवUेल. त्याची सार्वजनिक ठिकाणी चालतांना पण स्तने हाताUण्याची इच्छा असते. एकांतात असतांना तो स्तनांशी कसाही खेUू शकेल सांगितले. ६) आपल्या माणसाने स्वतःच्या पार्शभाग अथवा आपल्या नितंबाबद्दल किंचित उल्लेख केला असेल. विषय विचित्र असल्याने जास्त जोर न देता ओझरता उल्लेख होतो. आपणास त्याची इच्छा पूर्ण करायची असल्यास बट प्लगने सुरवात करावी. सरावासाठी महिलांप्रमाणे पुरुषांनाही वापरून कसे वाटते याचा अंदाज घेऊन हरकत नाही वाटल्यास पुढे त्याला कृती करू द्यावी. ‡‡‡


Your email address will not be published. Required fields are marked *


No Comment found for this newsविशेष

VIEW ALL